Rozkłady zajęć klas

4A integracyjna

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. GDW
D33
REL
A04
MAT
B25
POL
D21
W-F/W-F
SG3/SG4
2. TCH
A02
PRZ
D33
MUZ
A04
REL
A04
W-F/W-F
SG3/SG4
3. POL
D33
MAT
B25
POL
D21
MAT
B23
ANG/ANG
A02/B34
4. MAT
D21
ANG/ANG
D35/D32
W-F/W-F
SG3/SG4
INF/INF
D32/D34
PRZ
D33
5. ANG/W-F
D35/SG2
POL
D22

W-F/ANG
SG1/A01
POL
B25
6.


HIS
D31
PLA
A01

4B

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. TCH
A02

POL
D22
MAT
B25
REL
A04
2. PLA
A01
REL
A04
MAT
B23
POL
D22
ANG/ANG
D21/A02
3. POL
D22
POL
D22
ANG/W-F
D32/SG4
ANG/ANG
D35/A02
POL
D22
4. W-F/W-F
SG3/SG4
HIS
D33
MUZ
A04
W-F/W-F
SG3/SG4
MAT
B25
5. PRZ
B32
MAT
B25
W-F/-
B21/-
W-F/W-F
SG3/SG4
PRZ
B32
6.
INF/ANG
D34/D35


GDW
B25
7.
-/INF
-/D344C

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
PRZ
D33
W-F/W-F
SG1/SG2

POL
D21
2. POL
D21
TCH
A02
W-F/ANG
SG1/A02
ANG/W-F
D35/SG2
MUZ
A04
3. W-F/ANG
SG1/D35
POL
D21
MAT
B25
W-F/W-F
SG4/SG2
MAT
B25
4. PLA
A01
MAT
B25
POL
D21
MAT
B25
INF/ANG
D32/D35
5. ANG/INF
B21/D32
HIS
D33
REL
B34
POL
D21
REL
B34
6. PRZ
D33
ANG/W-F
D32/SG1

GDW
D21

4D sprtowa

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. W-F/ANG
SG1/D35
POL
B31
W-F/W-F
SG3/SG4
REL
B31
MAT
B25
2. W-F/W-F
SG1/SG3
MAT
B31
W-F/W-F
SG3/SG4
MAT
A01
POL
B31
3. ANG/W-F
D32/SG3
REL
A04
POL
B31
POL
B31
W-F/W-F
SG3/SG4
4. POL
B31
W-F/W-F
SG2/SG3
ANG/ANG
D35/A01
PLA
A01
W-F/W-F
SG3/SG4
5. MAT
B25
W-F/W-F
SG2/SG3
MUZ
A04
HIS
B32
ANG/ANG
D35/D34
6. -/INF
-/D32
GDW
A01
PRZ
B31
W-F/W-F
SG3/SG4
INF/-
D34/-
7.
PRZ
B32
TCH
A02
W-F/W-F
SG3/SG4

4E

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
POL
D21
MUZ
A04
GDW
D31
W-F/W-F
SG3/SG4
2.
POL
D21
ANG/ANG
B21/D21
MAT
B23
W-F/W-F
SG3/SG4
3. POL
D21
HIS
D31
MAT
B23
PLA
A01
PRZ
B32
4. INF/INF
D34/D32
REL
B34
W-F/W-F
SG3/SG4
REL
D33
ANG/ANG
D34/B21
5. ANG/W-F
D21/SG2
MAT
B23
POL
D21
W-F/ANG
SG1/D35
POL
D21
6. MAT
B23


PRZ
D33

7. TCH
A02
4F

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. W-F/ANG
SG2/D34
MAT
B25
POL
B34
TCH
A02

2. W-F/W-F
SG2/SG4
POL
D31
PRZ
B32
POL
B25

3. POL
B25
W-F/ANG
SG4/B31
MUZ
A04
MAT
D21
PLA
A01
4. MAT
B34
INF/W-F
D34/SG1
W-F/ANG
SG2/B21
PRZ
B32
POL
B34
5. REL
A01
ANG/W-F
A02/SG1
MAT
B31

ANG/W-F
B21/SG3
6.
GDW
A04
ANG/INF
D35/D34

HIS
D33
7.REL
D33

5A integracyjna

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. INF/-
D32/-
-/INF
-/D34
ANG/-
D35/-
-/ANG
-/B21

2. MAT
B23
PLA
A01
ANG/-
D35/-
-/ANG
-/B21
POL
D22
3. W-F/W-F
SG2/SG4
MAT
B23
POL
D22
PRZ
D33
MAT
B23
4. POL
D22
POL
D21
MAT
B23
POL
D22
TCH
A02
5. PRZ
D33
REL
A04
PRZ
D33
MAT
B25
W-F/W-F
SG1/SG2
6. GDW
D21
HIS
D31
W-F/W-F
SG4/PŁ1
MUZ
A04
REL
D21
7. ANG/-
D34/-

W-F/W-F
SG4/PŁ1

-/ANG
-/D35

5B

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.

MAT
B23
MAT
B23
REL
B23
2.
MAT
B25
POL
A01
TCH
A02
MAT
B23
3. MAT
B23
W-F/INF
SG3/D32
ANG/ANG
B21/A02
POL
B25
HIS
B31
4. PRZ
B32
POL
D31
PRZ
B32
REL
A04
POL
D31
5. POL
D22
ANG/ANG
D35/B21
PLA
A01
MUZ
A04
ANG/ANG
A02/A04
6. W-F/-
SG3/-
PRZ
B32
W-F/W-F
SG3/PŁ2
INF/W-F
D32/SG2
GDW
B23
7. W-F/-
SG3/-
-/W-F
-/SG1
-/W-F
-/PŁ2


5C

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.

-/ANG
-/D33
W-F/-
SG3/-
ANG/-
D34/-
2.
MAT
B23
PRZ
D33
W-F/W-F
SG3/SG1
PRZ
D33
3. TCH
A02
W-F/W-F
SG1/SG2
MAT
D31
POL
D22
MAT
D33
4. POL
D33
POL
D22
POL
B25
HIS
D31
PLA
A01
5. MUZ
A04
REL
A01
GDW
D22
MAT
B23
REL
A01
6. MAT
B25
PRZ
D33
INF/W-F
D32/PŁ3

POL
D22
7. -/ANG
-/D35
ANG/-
D35/-
-/W-F
-/PŁ3

W-F/INF
SG2/D32
8. -/ANG
-/D35
ANG/-
D35/-5D

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. -/W-F
-/SG3
-/W-F
-/SG4
TCH
A02

POL
B31
2. POL
B31
-/W-F
-/SG4
POL
B31
W-F/-
D34/-
MAT
B25
3. MAT
B34
MAT
B32
ANG/ANG
D34/D35
INF/W-F
D32/SG3
MUZ
A04
4. HIS
D31
POL
B31
MAT
B34
ANG/ANG
B34/A02
ANG/ANG
D21/B31
5. GDW
B31
PRZ
B32
REL
B25
POL
B31
W-F/INF
SG4/D32
6. PRZ
B32
PLA
B31
W-F/-
PŁ4/-
MAT
B23
REL
B31
7.

W-F/-
PŁ4/-
PRZ
B32

6A integracyjna

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. POL
A14

POL
A14
MAT
A14
TCH/PLA
A14/A01
2. HIS
A14
POL
A14
MAT
A14
POL
A14
TCH/PLA
A14/A01
3. MAT
A14
MUZ
A14
W-F/INF
SG1/A14
ANG/ANG
A14/B21
POL
A14
4. ANG/ANG
A14/D35
PRZ
A14
GDW
A14
PRZ
A14
MAT
A14
5. W-F/INF
SG1/A14
MAT
A14
ANG/ANG
A14/D35
REL
A14
PRZ
A14
6. W-F/W-F
SG1/SG2
REL
A14
HIS
A14
INF/W-F
D34/SG1
W-F/W-F
SG1/SG2
7.


INF/W-F
D34/SG1

6B

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. -/ANG
-/B21
W-F/INF
SG3/D32
ANG/-
D21/-
W-F/W-F
SG1/SG2
ANG/-
D35/-
2. MAT
D31
W-F/INF
SG3/D32
INF/W-F
D32/SG2
REL
B31
PRZ
B32
3. POL
B31
TCH/PLA
A02/A01
PRZ
B32
PRZ
B32
MAT
D31
4. GDW
B25
TCH/PLA
A02/A01
POL
B31
POL
B31
MUZ
A04
5. HIS
B34
POL
B31
MAT
B23
MAT
B34
POL
B31
6. INF/W-F
D34/SG4
MAT
B23
REL
B25
-/ANG
-/D22
HIS
D31
7. -/W-F
-/SG4
ANG/-
D21/-

-/ANG
-/D22
W-F/-
SG1/-

6C sportowa

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
W-F/W-F
SG1/SG2

POL
D22
POL
D22
2. POL
B25
W-F/W-F
SG1/SG2
POL
D22
MAT
D33
HIS
D31
3. PRZ
B32
PLA/TCH
A01/A02
PRZ
D33
INF/W-F
D34/SG1
W-F/W-F
SG1/SG2
4. REL
A04
PLA/TCH
A01/A02
MAT
D33
W-F/W-F
SG2/SG1
W-F/W-F
SG1/SG2
5. MAT
B23
POL
D31
HIS
D31
W-F/INF
SG2/D32
MAT
D22
6. MUZ
A04
MAT
D22
ANG/ANG
B21/B13
ANG/ANG
B25/A14
ANG/ANG
D35/B21
7. GDW
D22
REL
B25
W-F/W-F
SG1/SG2
PRZ
D33
INF/-
D34/-
8. W-F/W-F
SG1/SG2
-/INF
-/D32
W-F/W-F
SG1/SG2


9. W-F/W-F
SG1/SG2
6D

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
MAT
D31
GDW
B32
MAT
D33
PLA/TCH
A01/A14
2. REL
A04
POL
D22
MAT
D31
HIS
D31
PLA/TCH
A01/A14
3. HIS
D31
ANG/ANG
B21/D35
W-F/W-F
SG2/SG3
REL
D31
ANG/ANG
B21/D35
4. W-F/W-F
SG1/SG2
PRZ
B32
POL
D22
ANG/ANG
B21/D35
POL
D22
5. MAT
D31
INF/W-F
D32/SG4
PRZ
B32
POL
D22
MAT
D33
6. POL
D22
W-F/W-F
SG2/SG4
MUZ
A04
PRZ
B32

7. -/INF
-/D32
W-F/-
SG2/-

INF/-
D32/-

8. -/INF
-/D32
7A integracyjna

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. NIE/-
B13/-
POL
B13
CHE
B13
PLA
B13
W-F/W-F
SG1/SG2
2. ANG/ANG
D35/B13
MAT
B13
POL
B13
MAT
B13
W-F/W-F
SG1/SG2
3. FIZ
B13
FIZ
B13
MAT
B13
GEO
B13
INF/INF
B13/D32
4. CHE
B13
ANG/ANG
B13/B21
HIS
B13
POL
B13
POL
B13
5. POL
B13
BIO
B13
GEO
B13
ANG/ANG
B13/B21
MAT
B13
6. GDW
B13
MUZ
B13
W-F/W-F
SG1/SG2
REL
B13
BIO
B13
7. W-F/W-F
SG1/SG2
NIE/-
B13/-
REL
B13
-/NIE
-/B21
HIS
B13
8. -/NIE
-/B21
7B

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. PLA
A01
MAT
B23
NIE/ANG
B21/B31
FIZ
B34

2. POL
B34
FIZ
B32
POL
B25
GEO
B32
ANG/NIE
D35/B21
3. ANG/ANG
A04/A01
CHE
B34
CHE
B34
POL
B34
POL
D34
4. MAT
B23
MUZ
A04
W-F/INF
SG1/D34
MAT
B23
BIO
B32
5. W-F/W-F
SG3/SG4
POL
B34
INF/W-F
D34/SG1
HIS
D31
MAT
B23
6. GDW
B34
ANG/NIE
D21/B21
GEO
B32
NIE/ANG
B21/D35
W-F/W-F
SG3/SG4
7. BIO
B32

HIS
D31
REL
A01
W-F/W-F
SG3/SG4
8.

REL
B25


7C

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. MAT
B23
FIZ
B34

GEO
B32
NIE
B21
2. GDW
B21
CHE
B34
CHE
B34
FIZ
B34
ANG
B13
3. NIE
B21
BIO
D33
HIS
A01
MAT
A04
POL
D21
4. POL
B21
MAT
B23
W-F/INF
SG1/D32
POL
D21
MAT
B23
5. W-F/W-F
SG3/SG4
POL
D21
INF/W-F
D32/SG1
BIO
D33
HIS
D31
6. REL
A01
ANG
B25
POL
D21
ANG
B34
W-F/W-F
SG3/SG4
7.
PLA
A01
GEO
B32
MUZ
A04
W-F/W-F
SG3/SG4
8.
REL
A01