Projekt MEN Książki Naszych Marzeń

Harmonogram działań do projektu „Książki Naszych Marzeń”

Lp

Zadanie

Odpowiedzialny

Termin

Uwagi 

1.      

Stworzenie listy książek  z uwzględnieniem opinii uczniów i rodziców

Nauczyciele Bibliotekarze

Maj 2015

 

2.      

Promocja czytelnictwa

  -Impreza o zasięgu szkolnym - Obchody Międzynarodwego Dnia Bibliotek Szkolnych(zajęcia czytelnicze połączone z konkursami,  konkurs 3-6„Pięknie czytam”

Nauczyciele bibliotekarze

 

 

Październik 2015

 

 

 

 

3.      

Promocja czytelnictwa

   -Czytająca Świetlica

Wychowawcy świetlicy szkolnej

Cały rok

 

4.      

Zakup i opracowanie nowych książek (2700 zł)

Nauczyciele Bibliotekarze

Listopad 2015

 

5.      

Poinformowanie uczniów i rodziców o realizacji projektu

Wychowawcy klas

Listopad –grudzień 2015

Jak najczęściej – dobrze żeby uczniowie i rodzice znali nazwę projektu i jego cele

6.      

Zrealizowanie projektu edukacyjnego w każdym oddziale z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej, w szczególności książek nowo zakupionych

Wychowawcy klas

Grudzień – kwiecień 2016

Wymagana dokumentacja projektu (cele, zadania, harmonogram, zakładane efekty/rezultaty) wraz z krótką informacją zwrotną o efektach po zrealizowaniu projektu

7.      

Przygotowanie materiałów do wykorzystania na spotkanie z rodzicami

Sabina Musiał

Styczeń-luty 2016

 

8.      

Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dziecka na jednym ze spotkań z rodzicami

Wychowawcy klas

 

Styczeń-luty 2016

 

9.      

Imprezy czytelnicze we współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym Miejską Biblioteką Publiczną w Ełku

Nauczyciele bibliotekarze i inni zainteresowani nauczyciele

Wg kalendarza MBP i innych propozycji

 

10.    

Promocja czytelnictwa.·

   -Obchody Dni Kultury, Książki i Prasy (zajęcia czytelnicze połączone z konkursami)

 Nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy świetlicy, nauczyciele

 

Maj 2016

 

11.    

Promocja czytelnictwa

   -Impreza o zasięgu szkolnym z udziałem uczniów – Wiosenny Turniej Klas

Liderzy grup przedmiotowych

 

Marzec  2016

 

12.    

Opracowanie narzędzi  i przeprowadzenie ewaluacji projektu

Nauczyciele bibliotekarze

Maj  2016

 

 

Sporządziła Sabina Musiał

wstecz