Nasze    a t u t y

Kliknij

 

 

Nasi uczniowie mogą korzystać z pięknego kompleksu boisk ORLIK 2012

Mamy wspaniałą kadrę pedagogiczną

Naszą wizytówką jest przestronny i kolorowy pawilon edukacji wczesnoszkolnej

Oddziały przedszkolne przygotowują najmłodsze dzieci do podjęcia nauki w szkole

Świetlica szkolna jest miejscem odpoczynku, nauki i zabawy

Sale komputerowe mają stały dostęp do Internetu

Uczniowie korzystają z nowoczesnej pracowni językowej

Duża sala gimnastyczna

Biblioteka z dużym księgozbiorem i z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej

Stołówka szkolna serwuje smaczne posiłki

Surdopedagog logopeda pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne pozwalają na przezwyciężenie niepowodzeń szkolnych

Pedagog służy pomocą uczniom i rodzicom

Zapewniamy opiekę stomatologiczną

Mamy gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Nauczyciele mają komfortowe warunki do odpoczynku i przygotowania do zajęć

Przestronne i kolorowe korytarze zachęcają do zabawy na przerwach

Szkoła jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych