27 lutego 2013 r. w naszej szkole odbyła się prezentacja realizacji programu Cyfrowa szkoła, który jest realizowany w bieżącym roku szkolnym. Celem projektu jest zaopatrzenie szkół w nowoczesny sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny. Projekt, w którym szkoła bierze udział, ma doprowadzić do tego, żeby ten sprzęt był optymalnie wykorzystany jako narzędzie techniczne, wspierające nowoczesne i efektywne metody nauczania. Dzisiaj już nie ma wątpliwości, że technologia informacyjna i komunikacyjna jest potrzebna w edukacji. Wiedzą o tym nauczyciele, uczniowie, ich rodzice. Ilość informacji, jaka jest dostępna dzięki TIK oraz ogromne zasoby, jakimi dysponuje dzisiaj sieć globalna, pozwalają na dzielenie się nimi na szeroką skalę. Z powodzeniem działają mobilne klasy, w których nauczyciele pracują z jednostką centralną – notebookiem, wyposażonym w bezprzewodowy Internet, a uczniowie – z notebookami podłączonymi do jednej sieci komputerowej. Jednostka centralna nauczyciela wyposażona jest w dedykowane oprogramowanie, które umożliwia zarządzanie czasem i pracą uczniów. Zaproszeni goście byli pod wrażeniem wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w zajęciach z uczniami. Cyfrowa szkoła to bez wątpienia przyszłość oświaty. Należy jednak pamiętać, że nowoczesne narzędzia nie zastępują nauczyciela, tylko są wsparciem zarówno dla niego samego, jak i dla uczniów.

 

Koordynatorzy projektu:

Małgorzata Jabłońska

Tomasz Marchel

 

Zasady współpracy zespołu TIK

 

· dzielimy się doświadczeniami z innymi członkami zespołu,

· wsłuchujemy się z uwagą w wypowiedzi członków zespołu,

· decyzje podejmujemy po wspólnej dyskusji,

· utrzymujemy efektywną i sprawną komunikację, wymieniamy informacje drogą elektroniczną

· wspieramy się w wykonywaniu zadań,

· każdy podejmuje odpowiedzialność za wykonanie zadań,

· jesteśmy otwarci i życzliwi dla siebie,

· uczestniczymy regularnie w spotkaniach zespołu.

 

Szkolny Kodeks TIK

 

1. Wszyscy dbamy o bezpieczeństwo i dobry stan komputerów w szkole oraz bezpieczeństwo danych i informacji dotyczących szkoły.

2. Nauczyciele w miarę potrzeb wykorzystują przenośne zestawy komputerowe na zajęciach ze wszystkich przedmiotów.

3. W szczególnych przypadkach nauczyciel zezwala na korzystanie z sieci WIFI podczas lekcji w celu sprawdzenia lub znalezienia niezbędnych informacji.

4. Używamy komputerów w celach edukacyjnych.

5. Nie posługujemy się danymi z Internetu na zasadzie "kopiuj-wklej".

6. Korzystamy z informacji zawartych w Internecie przestrzegając praw autorskich, a zatem przy cytowaniu informacji podajemy jej źródło. Podczas zbierania informacji w sieci korzystamy tylko ze sprawdzonych i bezpiecznych źródeł.

7. Zgłaszamy nadużycia w sieci osobom dorosłym lub odpowiednim organom.

8. Nie instalujemy nielegalnego oprogramowania.

9. Przejawy kradzieży danych zgłaszamy odpowiednim organom.

10.Korzystając ze szkolnych komputerów stosujemy się do regulaminów pracowni (biblioteki, świetlicy) oraz do poleceń nauczyciela.

11.Telefony komórkowe w czasie lekcji mamy wyłączone (w wyjątkowych sytuacjach można korzystać za zgodą nauczyciela).

12.Korzystając z portali internetowych pamiętamy o bezpieczeństwie w sieci, przestrzegamy następujących zasad: nie podajemy znajomym, nawet bliskim i zaufanym, haseł do swoich kont; nie udostępniamy w sieci swoich danych, poufnych informacji.

13.Wypowiadając się w sieci, ćwiczymy umiejętność poprawnego pisania.

14.W przypadku osób, które są mniej biegłe w korzystaniu z komputerów i urządzeń multimedialnych pomagamy im, wykazując dużo cierpliwości i tolerancji.

 

Spotkania sieci

 

Pierwsze spotkanie sieci szkół odbyło się w Warszawie podczas konferencji regionalnej, 20 marca 2013 roku. Poznaliśmy koordynatorów z sieci nr 10, ustaliliśmy, że spotkanie robocze odbędzie się w Ełku.

 

11 kwietnia 2013 roku odbyło się w naszej placówce drugie spotkanie sieci szkół współpracujących ze sobą w ramach programu Cyfrowa Szkoła. Sieć nr 10 obejmuje siedem szkół: SP 3 w Gołdapi, SP w Kruklankach, SP Świętajnie, SP w Wilkasach, SP w Kaletniku, SP 6 w Suwałkach i oczywiście nasza ‘siódemka’.

W spotkaniu, które miało formę warsztatów, wzięli udział koordynatorzy i przedstawiciele nauczycieli z wymienionych szkół. Nad jego przebiegiem czuwała pani Katarzyna Czaja-przedstawicielka Centrum Edukacji Obywatelskiej, moderator naszej sieci.

Spotkanie było bardzo efektywne, dzieliliśmy się wypracowanymi dobrymi praktykami, uczyliśmy siebie wzajemnie obsługi różnych narzędzi TIK.

Goście z zachwytem zwiedzali naszą szkołę, z ciekawością zaglądali do klas przez okienka w drzwiach.

Wszyscy bardzo chwalili atmosferę spotkania, cieszyli się  z korzyści wyniesionych z warsztatów. zdjęcia

 

Trzecie spotkanie sieci szkół odbyło się w Gołdapi, w Szkole Podstawowej nr 3 im, T. Kościuszki. W twórczej atmosferze współpracy wymieniliśmy się znajomością kolejnych narzędzi TIK, zaprezentowaliśmy własne dobre praktyki, z zaciekawieniem poznaliśmy dobre praktyki z sieci 10. Spotkanie czwarte zaplanowane zostało na trzecią dekadę września. Wszystko wskazuje na to, że ponownie spotkamy się w Ełku. zdjęcia

 

Publikacje nauczycieli

 

     Dobre praktyki:

          język angielski

               Avatar

               Jobs – our presentations

               Nasze ulubione rzeczy

               Praca domowa z platformą Oxford

               Zamek w Warwick

 

          język polski 

               Każdy z nas potrafi zrozumieć zasady ortografii

               Opis krajobrazu

               Ortografia dla każdego – Pisownia wyrazów z h i ch

 

          matematyka 

               Pole powierzchni prostopadłościanu

               Rozwiązywanie równań za pomocą wagi

               Ułamek jako część całości

               Zużycie wody

 

          muzyka 

               Nagrywanie dźwięku

 

          przyroda 

               Jak oddychamy - nauczanie indywidualne

               Poznajemy grzyby

 

 

 

     Konspekty:

          język angielski

               Turystyczne atrakcje Londynu

 

          matematyka 

               Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, …

               Prezentacja Prezi i jej narzędzia

               Ułamek jako część całości

 

          przyroda 

               Mapa - niezbędna pomoc dla przyrodnika

 

 

 

     Projekty:

               Inscenizacja ekologiczna pt. „Jak Kargul z Pawlakiem dowiedzieli się o segregacji śmieci”?

               Projekt edukacyjny „Powrót do przeszłości – moje miasto w roku 1913’’

               Uczniowskie inscenizacje baśni i ballad

               Zużycie wody w moim domu, mieście, kraju i na świecie

               Poszukiwanie osi symetrii wokół nas

               Nagranie przedstawienia „A Day at the Airport”

               Ach, ten rocznik 2000

               Formy ochrony przyrody

               Bądź mądry – oszczędzaj

 

 

     Harmonogram lekcji otwartych

wstecz