Projekt „Moja przyszłość – rozwój kompetencji kluczowych
w Szkole Podstawowej nr7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Cele projektu:

1. Zwiększenie efektywności nauczania w Szkole Podstawowej nr7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku poprzez: utworzenie 4 pracowni przyrodniczych, wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzi TIK.

2. Wzrost poziomu kompetencji kluczowych uczniów poprzez uczestnictwo w warsztatach z zakresu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie właściwych postaw z przedmiotów przyrodniczych, matematycznych i informatycznych, niezbędnych na rynku pracy kompetencji społecznych oraz wsparcie indywidualizacji podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

3. Podniesienie kompetencji zawodowych  n-li poprzez uczestnictwo w szkoleniach

4. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie bezpieczeństwa w Internecie - zagrożeń czyhających na dziecko

 

Szanowni Państwo,

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajduje się na stronie internetowej szkoły i u koordynatora projektu – Marioli Młodzianowskiej. Osoby dorosłe zainteresowane udziałem w projekcie winny wydrukować i wypełnić właściwy formularz (wydruk tylko w kolorze) lub pobrać w wersji papierowej od koordynatora. Spotkania rekrutacyjne z uczniami zostaną przeprowadzone na godzinach wychowawczych.

Kompletną dokumentację należy składać  w Biurze Projektu,

czynnym w każdą środę i  piątek, w godzinach 1345 -1430, w sali D33.

Dokumentację wraz z załącznikami można składać w sali D33.

 

Plakat

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

 

FORMULARZE REKRUTACYJNE:

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZNIA

 

ANKIETA REKRUTACYJNA NAUCZYCIELA

 

DEKLARACJA RODZICA

 

OŚWIADCZENIE N-LA I RODZICA dot. RODO

 

OŚWIADCZENIE UCZNIA dot. RODO

 

PREZENTACJE:

 

PREZENTACJA

 

PREZENTACJA Z DOSTOSOWANIEM

 

Prezentacja fotograficzna realizowanych zajęć

 

 

 

wstecz