Listy klas I na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo!

Ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią, nie ma możliwości zorganizowania spotkania z rodzicami przyszłych klas pierwszych. Ponieważ do klasy integracyjnej ilość dzieci chętnych nie przekracza możliwej liczebności uczniów w klasie integracyjnej, nie ma konieczności przeprowadzana wstępnej diagnozy dojrzałości szkolnej. W tej chwili tworzona jest lista uczniów do klasy integracyjnej, która zostanie wywieszona dnia 22 czerwca. Od dnia 23 czerwca do 26 czerwca będzie możliwość  wskazania nauczyciela do pozostałych klas.  Listy kolejnych klas zostaną wywieszone 1 lipca.

wstecz