Drodzy Rodzice

Rekrutacja do świetlicy szkolnej będzie prowadzona od 1.09.2020r. do 8.09.2020r. Wnioski należy pobrać ze strony internetowej szkoły i dostarczyć do świetlicy szkolnej. Będzie przyjmowana tylko kompletna dokumentacja wraz z załącznikami potwierdzającymi zatrudnienie rodzica. Przypominamy, że od 1.09.2020r. wnioski do świetlicy szkolnej składają również rodzice uczniów z klas I i II, którzy uczęszczali do świetlicy w poprzednim roku szkolnym.

wstecz