DRODZY RODZICE!

 

W Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku prowadzone są zapisy dzieci do klas I
na rok szkolny 2020/2021

 

Do klas pierwszych zapisujemy:

     1.  obowiązkowo dzieci z rocznika 2013,

     2.   dzieci urodzone 2014 r., które na wniosek rodziców, jako sześciolatki, rozpoczną edukację w klasie pierwszej. Dzieci te muszą spełnić jeden z warunków:

          ·  korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020,

          ·  uzyskały opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Rekrutacja do klas I prowadzona jest w dwóch terminach:

         ·  od 10 lutego do 08 kwietnia składają zgłoszenia rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym

         ·  od 25 maja do 05 czerwca składają wnioski rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

Należy dostarczyć następujące dokumenty:

 

 • uzupełniony wniosek
 • kopię skróconego aktu urodzenia

  Na poziomie klas pierwszych planujemy utworzyć kolejną klasę integracyjną.

   

  WNIOSKI do pobrania:

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM SZKOŁY

  Zgłoszenie ucznia do szkoły w pozostałych sytuacjach

  WNIOSEK do pobrania:

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

   

  wstecz