UWAGA RODZICE !!!

Rada Rodziców na posiedzeniu 18 czerwca 2019

(protokół nr 7/(2018/2019) Rady Rodziców) zdecydowała

o kontynuacji ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczniów w firmie COMPENSA TU S.A.

 

Suma ubezpieczenia:   35 000 zł

Składka:   55 zł

 

Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą powstać podczas nauki, drogi do/z szkoły, czy w życiu prywatnym. Dotyczy to wszystkich zdarzeń powstałych na terytorium całego świata. Zakres podstawowy obejmuje również śmierć w skutek nieszczęśliwego wypadku, świadczenia z tytułu pogryzień, użądleń i ukąszeń. Zakres podstawowy zawiera także zwrot kosztów operacji plastycznych, korepetycji, kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia oraz pomoc psychologa. W zakresie też Rodzice mają zapewnione jednorazowe świadczenie z tytuły wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony uszczerbek na zdrowiu (tzw. ryczałt).

W zakresie dodatkowym Rada Rodziców wynegocjowała dodatkowo zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji oraz jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania i śmierci Rodzica/opiekuna prawnego. W zakresie znajdą Państwo również świadczenia (diety) z tytułu pobytu w szpitalu zarówno w następstwie nieszczęśliwego wypadku i choroby. Ubezpieczenie zapewni również zwrot kosztów uszkodzenia sprzętu medycznego (np. okulary, aparat słuchowy, aparat ortodontyczny) w skutek nieszczęśliwego wypadku.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia wraz z odnośnikiem do Ogólnych Warunków i druku zgłoszenia szkody znajdą Państwo w załączniku. Znajdą tam Państwo również druk indywidualnego „Oświadczenia Rodzica”.

 

Opłatę za ubezpieczenie można wpłacać tylko i wyłącznie na konto przypisane do naszej szkoły. Zgodnie z wytycznymi wpłat tych nie przyjmują już Wychowawcy klas.

 

Nr konta: 51 1020 4724 0000 3302 0138 6697

Dane odbiorcy: Ubezpieczenia Andrzej Chmielewski, ul. Chopina 11, 19-300 Ełk

W tytule przelewu: Imię i nazwisko ucznia, PESEL ucznia, numer klasy

 

Ostateczny termin wpłaty składki za ubezpieczenie ucznia to 31.10.2019

 

Oczywiście nie zwalnia to Rodziców z obowiązku podpisania „Oświadczenia”, jednakże jest to dokument który po podpisaniu przez Rodzica dziecko może samodzielnie dostarczyć do Wychowawcy. Oświadczenie grupowe będzie można podpisać na najbliższych zebraniach u wychowawcy.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 515 967 294.

 

Z poważaniem,

Krystyna Klemarewska

UBEZPIECZENIA ANDRZEJ CHMIELEWSKI

19-300 Ełk, ul. Warszawska 2a

tel. 515-967-294

 

Szczegóły i zakres ubezpieczenia w załącznikach:

·        obowiązek informacyjny administratora danych: COMPENSY

·       informacje o ubezpieczeniu

·        wzór oświadczenia indywidualnego

 

wstecz Ogłoszenia

wstecz strona główna