Szanowni Rodzice

 

Od 7 marca 2022 roku w szkole będą prowadzone zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, korekcyjno-kompensacyjne, integracja sensoryczna i trening umiejętności społecznych). Jeżeli widzicie Państwo potrzebę uczestniczenia  w takich zajęciach Waszych dzieci to można zgłosić to do pedagoga szkolnego.

 

wstecz