SZANOWNI PAŃSTWO

 

Prowadzimy rekrutację do klas I na rok szkolny 2023/2024.

Zapisujemy:

1. obowiązkowo dzieci z rocznika 2016,

2. dzieci urodzone 2017 roku, które na wniosek rodziców, jako sześciolatki, rozpoczną edukację w klasie pierwszej. Dzieci te muszą spełnić jeden z warunków:

     · korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023,

     · uzyskały opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Rekrutacja do klas I prowadzona jest w dwóch terminach:

     · od 13.02.2023 r. - 07.04.2023 r. zgłoszenia składają rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym

     · od 04.05.2023 r. - 19.05.2023 r. wnioski składają rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

 

wstecz