BIBLIOTEKA z bogatym księgozbiorem i komputerami multimedialnymi

Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia różnorodne materiały biblioteczne. Przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje ich do korzystania z innych różnych źródeł informacji. Poprzez różnorodność metod pracy rozbudza zainteresowania czytelnicze i zaspokaja ich potrzeby kulturalne. Współpracuje z nauczycielami w zakresie edukacji czytelniczej i pomaga w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych. Pełni funkcję ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole. W bibliotece mieści się również Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej zrealizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu społecznego.

 

 

Godziny pracy biblioteki: poniedziałek – czwartek 730 -1600 piątek 730 -1500 .

Wstecz