19-300 Ełk, ul. Kilińskiego 48, tel. 87 7326090, e-mail: sp7@elk.edu.pl

  

 

W naszej Szkole każdy odnajdzie swoje miejsce. Integracja wszystkich uczniów to nasza MISJA.
Jeżeli chcesz być z Nami   Z A P R A S Z A M Y.

 

Film o szkole

 

 

Nasze atuty:

Kliknij

 

     

 

Szkoła jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Osiągamy wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych i egzaminach zewnętrznych.

 

Naszą wizytówką jest przestronny i kolorowy pawilon edukacji wczesnoszkolnej

 

Wsparcie psychologiczne dla dzieci, rodziców i nauczycieli

 

Świetlica szkolna jest miejscem odpoczynku, nauki i zabawy

 

Sale komputerowe mają stały dostęp do Internetu

 

Uczniowie korzystają z nowoczesnej pracowni językowej

 

Duża sala gimnastyczna

 

Biblioteka z dużym księgozbiorem i z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej

 

Stołówka szkolna serwuje smaczne posiłki

 

Surdopedagog logopeda pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Dobrze wyposażona sala do terapii Integracji Sensorycznej

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne pozwalają na przezwyciężenie niepowodzeń szkolnych

 

Pedagog służy pomocą uczniom i rodzicom

 

Zapewniamy opiekę stomatologiczną

 

Mamy gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

 

Nauczyciele mają komfortowe warunki do odpoczynku i przygotowania do zajęć

 

Przestronne i kolorowe korytarze zachęcają do zabawy na przerwach

 

Nasi uczniowie mogą korzystać z pięknego kompleksu boisk ORLIK 2012

 

Pływanie rozwija

 

Plac zabaw

 

Szatnia