Wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych i egzaminach

Regularnie nasi uczniowie są laureatami konkursów przedmiotowych

2021/2022   - 6 laureatów i 8 finalistów
2020/2021   - 5 laureatów i 6 finalistów
2019/2020   - 1 laureat (z 3 przedmiotów) i 3 finalistów
2018/2019   - 7 laureatów i 8 finalistów
2017/2018   - 4 laureatów i 4 finalistów znaleźliśmy się wśród dziesięciu szkół w województwie z najwyższą liczbą laureatów (10 miejsce)
2016/2017   - 3 laureatów
2015/2016   - 4 laureatów

Wyniki uzyskiwane w egzaminach zewnętrznych są zwykle znacząco wyższe niż średnia krajowa., wojewódzka i powiatowa. Często nasze wyniki są najwyższe w naszym mieście - szczegóły

Wstecz