Wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych i egzaminach

Regularnie nasi uczniowie są laureatami konkursów przedmiotowych

2020 / 2021         5 laureatów i 6 finalistów

2019 / 2020         1 laureat (z 3 przedmiotów) i 3 finalistów

2018 / 2019         7 laureatów i 8 finalistów

2017 / 2018         4 laureatów i 4 finalistów znaleźliśmy się wśród dziesięciu szkół w województwie z najwyższą liczbą laureatów (10 miejsce)

2016 / 2017         3 laureatów

2015 / 2016        4 laureatów

Wyniki uzyskiwane w egzaminach zewnętrznych są zwykle znacząco wyższe niż średnia krajowa., wojewódzka i powiatowa. Często nasze wyniki są najwyższe w naszym mieście - szczegóły

Wstecz