Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne pozwalają na wyrównywanie braków i opóźnień. Kształtują pozytywną motywację do nauki. Stwarzają możliwość opanowania określonego zasobu wiedzy i umiejętności.

Wstecz