Świetlica szkolna

Świetlica jest miejscem odpoczynku, nauki i zabawy. Dzięki programowi Radosna Szkoła świetlica została wyposażona w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, aby wszechstronnie rozwijać małych uczniów. Powstała również strefa zaspakajania potrzeby ruchu i rozwijania sprawności motorycznej dzieci. Godziny pracy od 700 – 1600.

Wstecz