Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Pielęgniarka szkolna udziela pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań i urazów. Prowadzi również grupową profilaktykę fluorkową.

Wstecz