Pływanie rozwija

Na poziomie klas drugich i piątych, w ramach 2 godzin wychowania fizycznego, nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach nauki pływania pod kierunkiem doświadczonego instruktora. Dzieci oprócz zdobywania umiejętności pływania są sprawne fizycznie, mają dobrą kondycję i koordynację ruchową.

Wstecz