Historia szkoły

 

2021/2022

Dyrektor szkoły:       Leszek Sobczak

Wicedyrektorzy:        Bożena Piskorska, Bożena Gołaszewska

 

       Liczba uczniów:               661

       Liczba oddziałów:            33

       Liczba nauczycieli:           85

 

Rok powolnego powrotu do normalności. „Covid” jeszcze ciągle krzyżował nam wiele zamierzeń, ale wiele też udało się zrealizować. Nie było „Festynu  Rodzinnego” czy „Święta Nauki”, ale wróciliśmy do współpracy ze szkołą niemiecką i nawiązaliśmy współpracę ze szkołami z Ukrainy, którą zakłóciła niestety wojna. Pojawili się u nas uczniowie z rodzin uchodźców, ale było ich niewielu, w naszej placówce nie było klasy przygotowawczej. Cała społeczność szkolna wyrażała swoją solidarność z Ukrainą, włączając się w liczne akcje charytatywne.

Uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Mamy najwyższy wynik w mieście z matematyki oraz drugi z j. polskiego i drugi z j. angielskiego. ( odpowiednio 6, 7 i 7 stanin). Mamy 6 laureatów konkursów przedmiotowych: z geografii – Matylda Anna Liśkiewicz - 8a, opiekun pani Marzena Gryszko, z fizyki – Szymon Skóra - 8e, opiekun pani Ewa Lutkiewicz i aż 4 laureatów z języka polskiego , Maja Skindzier - 8a i Piotr Staniszewski - 8a opiekun pani Joanna Przyborowska, Matylda Gawlak - 8b, opiekun pani Katarzyna Łukaszewicz i Maja Masłowska - 8c, opiekun pani Małgorzata Doliwa - Wasilewska. Najlepszymi uczniami w klasach czwartych zostali: Gabriela Bernatowicz - 4a, Zofia Kulbacka - 4a i Patrycja Anisiejko - 4d (wszyscy średnia 5,55), w piątych - Zofia Matusiak -5d, w szóstych-Eliza Petrykowska - 6a i w siódmych - Alan Mikołajczyk - 7a. Najlepszym absolwentem został Piotr Staniszewski - 8a, który został również najlepszym sportowcem szkoły.

 

2020/2021

Dyrektor szkoły:                        Leszek Sobczak

Zastępcy dyrektora:                  Bożena Piskorska, Bożena Gołaszewska

 

       Liczba uczniów:               711

       Liczba oddziałów:             34

       Liczba nauczycieli:             92

 

Kolejny rok szkolny w czasie pandemii. Większa jego część to nauczanie hybrydowe. Bogatsi o doświadczenia, realizowaliśmy naukę zdalną wyłącznie za pomocą Teams zdecydowanie sprawniej niż w roku ubiegłym. Uczniowie, którzy nie mieli komputerów wykorzystywali sprzęt wypożyczony ze szkoły. Pomimo pandemii zakończyliśmy realizacje projektu: „Moja przyszłość – rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku” – koordynator p. M. Młodzianowska oraz „Aktywna Tablica” – p. M. Skorska – Sierotko. Dzięki w/w projektom i dokonanym zakupom, udało się wymienić przestarzały sprzęt komputerowy. Natomiast realizacja projektu „Posiłek w szkole i w domu” (koordynator – p. M. Kuźmicz – Styk) i instalacja wentylacji w kuchni pozwoliły na modernizację stołówki.   Ponownie nie odbyło się wiele zaplanowanych imprez. Wynik egzaminu ósmoklasisty był jeden z wyższych wśród szkół ełckich: z matematyki – 2, z języka polskiego i języka angielskiego – 3 (odpowiednio 6, 5 i 6 stanin). W konkursach przedmiotowych mieliśmy  5 laureatów: Język polski/ Julita Mścichowska z 8b/ opiekun: Małgorzata Doliwa – Wasilewska, Matematyka/ Marta Mielnik z 8b i  Karolina Kołakowska z 8a/ opiekun: Małgorzata Jabłońska,Biologia/ Natalia Okseniuk z 8a/ opiekun M. Młodzianowska oraz Geografia/ Piotr Staniszewski z 7a/ opiekun M. Gryszko. Prymusami na poszczególnych poziomach nauczania zostali: w klasach czwartych – Pola Łukaszewicz z 4b, w klasach piątych – Kacper Wowak z 5b, w klasach szóstych-Alan Mikołajczyk z 6a, a w klasach siódmych–Maja Masłowska z 7c. Najlepszym Absolwentem została Julita Mścichowska z 8b.

 

2019/2020

Dyrektor szkoły:                        Leszek Sobczak

Zastępcy dyrektora:                  Bożena Piskorska, Bożena Gołaszewska

 

       Liczba uczniów:               707

       Liczba oddziałów:             34

       Liczba nauczycieli:             81

 

Kolejny wyjątkowy rok, tym razem naznaczony przez pandemię koronawirusa. Od marca pracowaliśmy zdalnie. To nowe doświadczenie dla nas wszystkich, poradziliśmy sobie z tym nie najgorzej. E-dziennik i Teams oraz kilka innych narzędzi pozwoliły na funkcjonowanie w tym nowym świecie. Nie odbyło się wiele zaplanowanych imprez. Pomimo tego wynik egzaminu ósmoklasisty mamy znowu na wysokim poziomie, dużo wyższy od średniej krajowej, wojewódzkiej czy powiatowej oraz najwyższy w mieście z matematyki, drugi z języka angielskiego i trzeci z języka polskiego. W konkursach przedmiotowych mamy tylko jednego laureata, ale za to z trzech przedmiotów. Karolina Dobrydnio z 8c została laureatką z j. polskiego (opiekun pani Katarzyna Łukaszewicz), fizyki (opiekun pani Ewa Lutkiewicz) i biologii (opiekun pani Katarzyna Uściłowicz. Prymusami na poszczególnych poziomach nauczania zostali: w klasach czwartych – Piotr Zawadzki z 4a, w klasach piątych - Alan Mikołajczyk z 5a , w klasach szóstych - Piotr Staniszewski z 6a a w klasach siódmych – Marta Mielnik z 7b. Najlepszym Absolwentem została Karolina Dobrydnio z 8c.

 

2018/2019

 

Dyrektor szkoły:                        Leszek Sobczak

Zastępcy dyrektora:                  Bożena Piskorska, Bożena Gołaszewska

 

       Liczba uczniów:                 701

       Liczba oddziałów:                33

       Liczba nauczycieli:               78

 

Rok szkolny 2018/ 2019 związany był z obchodami 30-lecia powstania Szkoły i 15-lecia Integracji. 22 marca odwiedzili nas absolwenci i byli pracownicy placówki z byłymi Dyrektorami na czele. Swoją obecnością zaszczycili nas: pani Senator Małgorzata Kopiczko, prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz i Starosta Marek Chojnowski. Jesteśmy znów ośmioletnią szkoła podstawową. Udział w akcji „Dzieciaki do rakiet” był doskonałą okazją do mobilizacji środowiska i promocji Szkoły. Zajęliśmy 6 miejsce w ogólnopolskiej akcji i pozyskaliśmy sprzęt do tenisa. Realizujemy projekt „Moja przyszłość – rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku”. Odwiedzili nas nauczyciele z Hiszpanii. Nasi uczniowie wraz z przyjaciółmi ze szkoły w niemieckim Halle, realizowali projekt "Odkrywamy Mazury-kultura, ekologia i historia regionu". Tym razem spotkanie odbyło się na terenie Polski. Większość nauczycieli uczestniczyło w ogólnopolskiej akcji strajkowej.

Za nami pierwszy egzamin ósmoklasisty, wypadł doskonale. Mamy najlepszy wynik w mieście i to zarówno z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego, zdecydowanie wyższy od średnich wyników w gminie, powiecie, województwie i kraju. Laureatami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych zostali: z matematyki: Karolina Makarewicz z 8a, opiekun Bożenna Podlaska i Amadeusz Rozmus z 8c, opiekun Małgorzata Jabłońska, z fizyki: Karolina Makarewicz z 8a i Amadeusz Rozmus z 8c, opiekun Ewa Lutkiewicz i z biologii: Karolina Makarewicz, Aleksandra Gastoł i Julia Niedźwiedzka, wszystkie z kl. 8a opiekun: M. Młodzianowska. Prymusami na poszczególnych poziomach nauczania zostali: w klasach czwartych – Alan Mikołajczyk z 4a, w klasach piątych - Piotr Staniszewski z 5a, w klasach szóstych – Marta Mielnik z 6b, a w klasach siódmych Karolina Dobrydnio z 7c. Najlepszymi sportowcami zostali: Anna Parafiniuk i Mikołaj Rowiński z 8c. Po dwóch latach przerwy ponownie wybraliśmy Najlepszego Absolwenta, było ich dwóch: Aleksandra Gastoł i Karolina Makarewicz z 8a.

 

2017/2018

 

Dyrektor szkoły:                        Leszek Sobczak

Zastępcy dyrektora:                  Bożena Piskorska, Bożena Gołaszewska

 

       Liczba uczniów:                 657

       Liczba oddziałów:                32

       Liczba nauczycieli:               78

 

Pierwszy rok ośmioletniej szkoły podstawowej. Mamy trzy klasy siódme. Nadal czekany na wybór najlepszego absolwenta. Rok wyjątkowy. Zostaliśmy dziesiątą szkołą w województwie pod względem liczby laureatów konkursów przedmiotowych, zakończyliśmy realizację programu POWER, rozpoczęliśmy współpracę ze szkołą niemiecką przygotowując się do wymiany uczniów. Nauczyciele z Niemiec gościli w naszej szkole. Nowi nauczyciele wnieśli wiele nowych pomysłów. Laureatami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych zostali: z język polskiego: Aleksandra Gastoł z kl. 7a opiekun: J. Przyborowska, z matematyki; Karolina Makarewicz z kl. 7a, opiekun: B. Podlaska i Amadeusz Rozmus z  kl. 7c opiekun: M. Jabłońska i z języka angielskiego; Amadeusz Rozmus z kl. 7c opiekun: W. Rhodes. Prymusami na poszczególnych poziomach nauczania zostali: w klasach czwartych – Piotr Staniszewski z IV a, w klasach piątych – Marta Mielnik z V d, w klasach szóstych Karolina Dobrydnio z VI d, w siódmych - Karolina Makarewicz z VII a i Aleksandra Gastoł  z VII a. Najlepszymi sportowcami zostali: Zuzanna Wiszniewska z V a i Patryk Samul z VI d.

 

2016/2017

 

Dyrektor Szkoły:                       Leszek Sobczak

Wicedyrektorzy:                        Bożena Piskorska, Bożena Gołaszewska

 

       Liczba uczniów:                 649

       Liczba oddziałów:                30

       Liczba nauczycieli:               70

 

Rok przygotowań do kolejnej reformy edukacji. Mamy osiem klas II i tylko trzy klasy I. Nie wybraliśmy najlepszego absolwenta ponieważ uczniowie klas szóstych 1 września 2017 rozpoczną naukę w klasie siódmej. Pomimo wszystko to rok bardzo wielu sukcesów i działań. Trzy wyjazdy naszych nauczycieli do Włoch, Czech i Bułgarii to pierwszy rok realizacji programu „PO WER”. Niezapomnianych wrażeń dostarczył  teatrzyk „Czerwony Kapturek” przygotowany przez naszych nauczycieli. „Święto Nauki”, Festyn Rodzinny czy obchody „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu” na trwale wpisały się w tradycję Szkoły. Mamy podwójną laureatkę konkursów przedmiotowych. Aleksandra Gastoł z VIa została laureatką z przyrody - opiekun Mariola Młodzianowska i historii, opiekun Magdalena Kilikowska. Laureatką z przyrody została też Karolina Makarewicz, opiekun Mariola Młodzianowska. Prymusami na poszczególnych poziomach nauczania zostali: w klasach czwartych - Marta Mielnik z IVd w klasach piątych - Karolina Dobrydnio z Vd, w klasach szóstych - Karolina Makarewicz z VIa i Oliwia Przekop z Vb Najlepszym sportowcem została Anna Parafiniuk z VI c.

 

2015/2016

 

Dyrektor szkoły:         Leszek Sobczak

Zastępcy dyrektora:   Bożena Piskorska, Bożena Gołaszewska

 

       Liczba uczniów:            730

       Liczba oddziałów:          33

       Liczba nauczycieli:          68

 

Rok bardzo wielu zmian i wielu sukcesów. Budynek szkoły opuściło Gimnazjum nr 2, a zawitały „przedszkolaki” z Przedszkola nr 4. Na boisku powstała siłownia. Projekt „Szansa dla każdego – wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, przygotowany w ramach programu PO WER, uzyskał akceptację Agencji Narodowej. Włochy, Czechy, Bułgaria, Hiszpania, Niemcy to nasi partnerzy na lata 2016–2018. Pomimo złej pogody wspaniale bawiliśmy się na Festynie Rodzinnym. Włączyliśmy się do akcji charytatywnej, której celem był zakup wózka niepełnosprawnemu uczniowi naszej szkoły. Był to ostatni rok sprawdzianu szóstoklasistów. Uzyskaliśmy najwyższy wynik w mieście z I części (język polski i matematyka) i drugi z języka angielskiego. Mamy 4 laureatów konkursów przedmiotowych: z matematyki – Piotr Arski z VIa, opiekun pani Małgorzata Jabłońska, z języka angielskiego: Wiktoria Wilczewska, opiekun pani Marta Topolska i z przyrody – Ewelina Baran z VId i Kinga Bieniasz z VId, opiekun Mariola Młodzianowska. Najlepszymi uczniami w klasach IV byli: Karolina Dobrydnio z IVd, a w klasach V Aleksandra Gastoł z Va. Sportowcami roku zostali: Piotr Danieluk i Bartosz Rudziewicz z VIa i Patryk Laskowski z VIc. Najlepszym absolwentem została Ewelina Baran z VI d.

 

2014/2015

Dyrektor szkoły:         Leszek Sobczak

Zastępcy dyrektora:   Bożena Piskorska, Bożena Gołaszewska

 

       Liczba uczniów:            641

       Liczba oddziałów:          28

       Liczba nauczycieli:         63

 

W roku szkolnym 2014/ 2015 sześciolatki zostały objęte obowiązkiem szkolnym. Baza szkoły poszerzyła się o plac zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”. Dołączyliśmy do Akademii Talentów Siatkarskich Ośrodków Szkolnych W klasie pierwszej realizowaliśmy projekt „Mały mistrz”. Odwiedzili nas przyjaciele z Eurajoki. Młodzieżowy zespół fiński z pod dyrekcją Vesa-Pekka Leino  zagrał trzy koncerty w Ełku. Obchodziliśmy światowy dzień świadomości autyzmu. Uczniowie klas szóstych pisali sprawdzian zewnętrzny w nowej formule. Utrzymaliśmy wysoki wynik: drugi w Ełku z języka polskiego i matematyki oraz  trzeci z języka angielskiego.

      Mamy 4 laureatów konkursów przedmiotowych: z języka polskiego – Daria Łysenko z VIa, opiekunem była pani Lucyna Sobczak, z matematyki – Julia Senator z VIa, opiekun pani Bożena Piskorska, z przyrody – Katarzyna Szulgo z VIa, opiekun Mariola Młodzianowska i  z historii: ponownie Daria Łysenko VIa, opiekun pani Magdalena Kilikowska. Najlepszymi uczniami na poziomie klas IV została Karolina Makarewicz z IVa, a na poziomie klas V Kamil Feliszewski z Va i Paweł Kratyński z Vd. Najlepszym absolwentem została Daria Łysenko z VI a.

 

 

2013/2014

Dyrektor szkoły:         Leszek Sobczak

Zastępcy dyrektora:   Bożena Piskorska, Bożena Gołaszewska

 

       Liczba uczniów:           584

       Liczba oddziałów:          25

       Liczba nauczycieli:         59

 

W roku szkolnym 2013/ 2014 dzienniki papierowe zostały zastąpione przez dziennik elektroniczny. Uczniowie klas III, IV i V otrzymali szafki uczniowskie. Przed nami kontynuacja tych działań. Utrzymaliśmy wysoki wynik sprawdzianu – siódmy stanin. To ponownie drugi wynik w mieście. Staraliśmy się uatrakcyjniać zajęcia wychowania fizycznego uczestnicząc w projekcie CEO „WF z klasą” i uzyskaliśmy stosowny certyfikat. Zmieniliśmy nieco formułę naszego Festynu rodzinnego. Problemowa ewaluacja zewnętrzna potwierdziła wysoki poziom szkoły. Mamy laureata konkursu przedmiotowego, z historii: Górski Wojciech VIa, opiekunem była pani Magdalena Kilikowska.

      Najlepszymi uczniami na poziomie klas IV została Anna Masłowska z IVc, a na poziomie klas V Daria Łysenko z Va. Najlepszym absolwentem został Wojciech Górski z VIa.

 

 

 

2012/2013

Dyrektor szkoły:         Leszek Sobczak

Zastępcy dyrektora:   Bożena Piskorska, Bożena Gołaszewska

 

       Liczba uczniów:          584

       Liczba oddziałów:        25

       Liczba nauczycieli:       58

 

Rok szkolnym 2012/ 2013 upłynął jako rok „Cyfrowej Szkoły”. Jako jedna z 400 szkół uczestniczyliśmy pilotażowym programie, którego celem było doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i zmiana sposobu nauczania. Nauczyciele klas IV – VI wyposażeni w laptopy uczyli się jak wykorzystać TIK w procesie dydaktycznym. Rozpoczęliśmy nowy rozdział w historii szkoły wprowadzając e-dziennik. Jeszcze w tym roku równolegle funkcjonowały dziennik papierowy i elektroniczny, w przyszłym w szkole nie będzie w „Siódemce” „dzienników”. Zakończyliśmy też realizację projektu indywidualizacja procesu nauczania i wychowania  uczniów klas I – III   „Każdy jest ważny”. Przez cały rok uczyliśmy się wzajemnie jak należy zdrowo się odżywiać. Złożyliśmy aplikację na kolejny  projekt Comeniusa. Uzyskaliśmy drugi wynik w mieście ze sprawdzianu w szóstej klasie, jesteśmy ponownie w siódmym – wysokim staninie. Mamy dwóch laureatów konkursów przedmiotowych. Matematyka - Daniel Wroczyński kl.6d opiekun – B. Piskorska, Przyroda - Paweł Strykowski kl.6a – opiekun M. Młodzianowska

      Najlepszymi uczniami na poziomie klas IV została Julia Senator z IVa, a na poziomie klas V Wiktoria Filipowicz z Vb. Najlepszą absolwentką została Natalia Milewska z VIa.

 

2011/2012

Dyrektor szkoły:         Leszek Sobczak

Zastępcy dyrektora:   Bożena Piskorska, Bożena Gołaszewska

 

       Liczba uczniów:          581

       Liczba oddziałów:        26

       Liczba nauczycieli:       58

 

Rok szkolnym 2011/ 2012 to kolejny rok, kiedy dzieci sześcioletnie, zgodnie z wolą rodziców, mogły rozpocząć naukę w klasie I. Wprawdzie sześciolatków w klasach pierwszych było niewielu, ale dzieci pięcioletnie tłumnie zawitały do szkoły i z tego powodu po raz pierwszy mieliśmy trzy oddziały przedszkolne. Jesteśmy dobrze przygotowani na przybycie sześciolatków, co ma nastąpić ostatecznie w roku 2014. Kontynuujemy współpracę ze szkołami z całej Europy, realizując projekty w ramach programu  eTwinning:  „The Winter In our region” i "My favourite pets". Projekt e-Twinning  - "Zima w naszym regionie”

uzyskał "Krajową Nagrodę Jakości "Quality Lobel”. Wspaniale bawiliśmy się i jednocześnie uczyliśmy uczestnicząc w "Tygodniu Chleba na zakwasie" w ramach Ogólnopolskiej Kampanii organizowanej przez Fundację Dobre Życie, której celem jest promowanie zdrowego stylu życia. Rozpoczęliśmy realizację projektu indywidualizacja procesu nauczania i wychowania  uczniów klas I – III   „Każdy jest ważny” Nasza szkoła znalazła się wśród nielicznego grona placówek, które zakwalifikowały się do ogólnopolskiego, pilotażowego programu „Cyfrowa Szkoła”. Przed nami jego realizacja. Mamy pięciu laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych: z matematyki: Klaudia Baran z 6b – opiekun: B. Podlaska, z przyrody: Maciej Gąsiorowski, Patrycja Cichecka i znowu Klaudia Baran, wszyscy z 6b – opiekun M. Młodzianowska i języka angielskiego: Wiktoria Guz z klasy 5b – M. Wyłuda.

Najlepszymi uczniami na poziomie klas IV została Wiktoria Filipowicz z IVb,  a na poziomie klas V Natalia Milewska z Va. Najlepszą absolwentką została Klaudia Baran z klasy VI b.

 

2010/2011

Dyrektor szkoły:    p. Leszek Sobczak

Zastępcy dyrektora: p. Bożena Piskorska, p. Bożena Gołaszewska

 

       Liczba uczniów:       534

       Liczba oddziałów:      25

       Liczba nauczycieli:     54

 

Rok szkolny 2010/ 2011 to przede wszystkim realizacja projektu Comeniusa oraz działania zmierzające do osiągnięcia zdecydowanie lepszego wyniku ze sprawdzianu po szóstej klasie niż w roku ubiegłym. W ramach projektu "Gry i zabawy wczoraj, dziś i jutro a aktywność fizyczna dzieci" nauczyciele i uczniowie z naszej szkoły gościli w Anglii i Hiszpanii, gdzie zakończyliśmy wspólne działania. Już myślimy o kolejnej aplikacji. Wynik uzyskany ze sprawdzianu zadowolił nasze oczekiwania. Znowu jesteśmy w siódmym, wysokim staninie. Mamy jednego, ale za to potrójnego laureata konkursów przedmiotowych - Mateusza Gienieczkę. Mateusz został laureatem z języka polskiego, z matematyki, i z j. angielskiego – opiekunami byli: J. Przyborowska, B. Podlaska i M. Wyłuda. Podejmując szereg działań staraliśmy się także o uzyskanie certyfikatu „Szkoła bez przemocy”. Otrzymaliśmy go 22 czerwca. Nauczycielka Małgorzata Skibicka otrzymała odznakę „Przyjaciel Dziecka” od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Najlepszymi uczniami na poziomie klas IV została Natalia Milewska z IVa,  a na poziomie klas V, Klaudia Baran z klasy V b. Najlepszą absolwentką została  Patrycja Sobolewska z klasy VI a.

 

2009/2010

 

Dyrektor szkoły: p. Leszek Sobczak

Zastępcy dyrektora: p. Bożena Piskorska, p. Bożena Gołaszewska

 

       Liczba uczniów:       541

       Liczba oddziałów:      25

       Liczba nauczycieli:     53

 

Po raz pierwszy od wielu lat wzrosła liczba oddziałów w naszej szkole. Dzięki polityce oświatowej samorządu miejskiego klasy są mało liczne. Pierwsza klasa integracyjna, której  wychowawczynią była pani Małgorzata Jabłońska, opuściła naszą szkołę. Pomimo słabszego wyniku ze sprawdzianu, miniony rok należy zaliczyć do udanych. Mamy dwóch laureatów w konkursach przedmiotowych: z matematyki:  Mateusz Bizio z VI d –opiekun Małgorzata  Jabłońska (najwyższy wynik w województwie) i historii: Szymon Doliwa z VI a - opiekun: Magdalena Kilikowska. Za nami pierwszy rok realizacji kolejnego projektu Comeniusa "Gry i zabawy wczoraj, dziś i jutro a aktywność fizyczna dzieci". W maju gościliśmy delegacje ze szkół partnerskich. Wśród gości była czwórka uczniów z Anglii. Goście wspólnie z nami wspaniale bawili się na jubileuszowym, X Festynie Rodzinnym. Impreza odbyła się tradycyjnie na boisku szkolnym, na którym w grudniu powstał nowoczesny kompleks boisk ORLIK. Szkoła po wielu latach starań została ogrodzona. Uczennica klasy V a Urszula Tarasewicz została laureatką Projektu Edukacji Ekologicznej "Harcerska Natura" i wakacje spędziła w Norwegii. Na poziomach klas IV i V wybrano najlepszych uczniów. Zostali nimi: Klaudia Baran z klasy IV b i Patrycja Sobolewska z V a. Najlepszą absolwentką została Martyna Gużewska z klasy VI a.

 

2008/2009

Dyrektor szkoły: p. Leszek Sobczak

Zastępcy dyrektora: p. Bożena Piskorska, p. Bożena Gołaszewska

 

       Liczba uczniów:      542

       Liczba oddziałów:     24

       Liczba nauczycieli:    48

 

Trwa bardzo dobra passa szkoły. Wynik osiągnięty na sprawdzianie, pomimo wcześniejszych obaw, sytuuje nas w 8 staninie – bardzo wysokim. Znowu mamy najwyższy wynik w mieście. Mamy laureatkę w konkursie przedmiotowym z historii: Karolinę Górską z VI c – opiekun M. Kilikowska.

Najważniejsze wydarzenie w tym roku, które z pewnością będzie miało ogromne znaczenie dla przyszłości szkoły, to zmiana nazwy na Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi. Rada Miasta uchwałą nr XXXI/298/08 z dnia 23 grudnia 2008 zakończyła kilkuletni okres przygotowań. Uroczystości związane ze zmianą nazwy połączone były ze ślubowaniem klas pierwszych i obchodami dwudziestolecia placówki.

Znowu chcemy działać w Comeniusie. W styczniu na spotkaniu roboczym w  hiszpańskiej Walencji opracowaliśmy aplikację do kolejnego projektu "Gry i zabawy wczoraj, dziś i jutro a aktywność fizyczna dzieci". Już wiemy, że wspólnie ze szkołami z Anglii, Finlandii, Hiszpanii i Turcji będziemy go realizowali przez najbliższe dwa lata.

Święto Nauki cykliczna impreza cieszy się coraz większym prestiżem w mieście. W tym roku nasi uczniowie znaleźli się wśród zwycięzców poszczególnych konkursów.

Dzień Integracji to kolejna obok Festynu Rodzinnego impreza, która zespala środowisko szkolne.

Ćwiczymy we wspaniale wyremontowanej sali gimnastycznej, czynimy starania aby na boisku szkolnym powstał kompleks sportowy ORLIK.

W Wojewódzkim Konkursie Historycznym laureatką została Karolina Górska z VIc, której opiekunem była Magdalena Kilikowska.

Najlepszą absolwentką została Aleksandra Zrajkowska z klasy VI a.

2007/2008

 

Dyrektor szkoły: p. Leszek Sobczak

Zastępcy dyrektora: p. Bożena Piskorska, p. Bożena Gołaszewska

 

       Liczba uczniów:       561

       Liczba oddziałów:     24

       Liczba nauczycieli:     51

 

Kolejny bardzo udany rok, chyba najlepszy w historii szkoły. Trzeci raz z rzędu uzyskaliśmy najlepszy wynik ze sprawdzianu po szóstej klasie. Nasza szkoła z pięcioma laureatami konkursów przedmiotowych zajęła pierwsze miejsce w województwie. Sportowcy z „Siódemki” zwyciężyli w X Miejskich Igrzyskach Sportowych.

Zakończyliśmy realizację trwającego trzy lata projektu Comenius „Kulturowe tradycje i zwyczaje poznawane przez uczniów z różnych grup wiekowych”, finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. W tym roku spotkaliśmy się trzykrotnie z naszymi przyjaciółmi z Niemiec i Finlandii. W spotkaniu podsumowującym w Eurajoki uczestniczyło czterech naszych uczniów, natomiast w Ełku odwiedziła nas czwórka uczniów z Finlandii.

Kontynuowaliśmy realizację programu „To lubię” oraz realizowaliśmy program „Szkoła po lekcjach”.

W tym roku konkurs Święto Nauki odbył się pod patronatem Prezydenta Miasta Ełku i uczestniczyły w nim dzieci z oddziałów przedszkolnych z miejskich szkół podstawowych.

Pierwsza klasa integracyjna rozpoczęła edukację w klasie czwartej. Wychowawczynią została pani Małgorzata Jabłońska.

Rada Pedagogiczna, Rada Szkoły i Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowały wniosek o zmianę nazwy szkoły na Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, który został złożony do organu prowadzącego.

Kontynuujemy remont sali gimnastycznej, po wakacjach będzie czekała na nas całkiem nowa sala.

Najlepszymi absolwentami w tym roku zostały uczennice: Alicja Kucharska i Weronika Klepacka z klasy VI b, które zostały zakwalifikowane do grona kandydatów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

4 lipca odbył się konkurs na dyrektora szkoły. Zwycięzcą po raz trzeci z rzędu został p. Leszek Marek Sobczak.

Największe sukcesy w tym roku szkolnym to:

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

laureat: Alicja Kucharska, Joanna Bezubik opiekun: Bożenna Podlaska

Wojewódzki Konkurs Historyczny

laureat: Łukasz Dąbrowski opiekun: Magdalena Kilikowska

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy

laureat: Jędrzej Plak, opiekun: Mariola Młodzianowska

laureat: Weronika Klepacka, opiekun: Katarzyna Uściłowicz

2006/2007

 

Dyrektor szkoły: p. Leszek Sobczak

Z-cy dyrektora: p. Bożena Piskorska, p. Bożena Gołaszewska

       Liczba uczniów:       610

       Liczba oddziałów:     25

       Liczba nauczycieli:    52

 

Bardzo udany rok. Drugi raz z rzędu uzyskaliśmy najlepszy wynik ze sprawdzianu po szóstej klasie. Nasza szkoła z sześcioma laureatami konkursów przedmiotowych zajęła drugie miejsce w województwie. Nie zabrakło też sukcesów sportowych, mamy mistrza w województwie w piłce nożnej.

Kolejny rok realizujemy projekt z naszymi przyjaciółmi z Weener i Eurajoki. Po raz pierwszy w wymianie uczestniczyli uczniowie. Cztery dziewczyny wspólnie z czwórką nauczycieli poznawały jak zimę spędzają Finowie. Goście z Niemiec i Finlandii wspólnie z nami uczestniczyli w VII Festynie Rodzinno – Sportowym.

Wykorzystując środki zewnętrzne poszerzamy ofertę szkoły. Realizacja programów „To lubię”  i „Szkoła mój drugi dom” zdecydowanie zwiększyła ilość zajęć pozalekcyjnych. Świetlica dzięki pozyskaniu komputerów od sponsorów oferuje zajęcia informatyczne.

Od lat jesteśmy organizatorami miejskich konkursów ortograficznych i matematycznych klas III i VI. W tym roku spotkaliśmy się wszyscy razem w ramach imprezy Święto Nauki.

Pierwsza klasa integracyjna zakończyła pierwszy etap edukacji. W czasie trzech lat wychowawczyniami klasy był panie: Liliana Gorlo, Bożena Sadowska i Monika Kozłowska.

Rozpoczęliśmy remont sali gimnastycznej. Za nami remont dachu, wymiana oświetlenia i okien.

Największe sukcesy w tym roku szkolnym to:

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego:

laureat: Agnieszka Grygo, opiekun: Joanna Przyborowska

 

Wojewódzki Konkurs Historyczny

laureat: Kaja Karbowska, opiekun: Roman Michalak

laureat: Agnieszka Grygo, opiekun: Magdalena Kilikowska

 

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy           

laureaci: Marta Sobczak, Anna Młodzianowska, opiekun: Mariola Młodzianowska

 

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

laureat: Marta Kwiatkowska, opiekun: Małgorzata Jabłońska

 

Najlepszymi absolwentami w tym roku zostały uczennice: Anna Młodzianowska VIe i Agnieszka Grygo z klasy VId.

 

2005/2006

 

Dyrektor szkoły: p. Leszek Sobczak

Z-cy dyrektora: p. Bożena Piskorska, p. Bożena Gołaszewska

       Liczba uczniów:        648

       Liczba oddziałów:       26

       Liczba nauczycieli:      49

 

 Najważniejszym zadaniem w tym roku szkolnym była wspólna, ze szkołami z Weener /Niemcy/ i Eurajoki /Finlandia/ realizacja projektu SOCRATES COMENIUS „Kulturowe tradycje i zwyczaje poznawane przez uczniów z różnych grup wiekowych”. W marcu gościliśmy delegację czterech nauczycieli z Finlandii na czele z dyrektorem panem Vesa-Pekka Leino, a w maju sami byliśmy gośćmi pani dyrektor Annegret Schmidt i szkoły z Weener. Koordynatorem jest nauczycielka języka angielskiego pani Urszula Wysocka. Za nami pierwszy rok projektu, mamy zatwierdzone plany na rok drugi, czekamy tylko na umowę i fundusze.

W szkole funkcjonują już dwie klasy integracyjne. Cieszą się one dużym uznaniem w środowisku lokalnym i sporą popularnością wśród rodziców. Pozyskaliśmy pomoce ze środków EFS na potrzeby w/w klas oraz pracownię logopedyczną. Zatrudniony po raz pierwszy surdopedagog i logopeda oraz pracujący nauczyciele klas integracyjnych, mogą jeszcze lepiej pomagać dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki środkom finansowym pozyskanym z PFRON dostosowaliśmy jedną toaletę do potrzeb osób niepełnosprawnych

W końcu doczekaliśmy się na drugą pracownię multimedialną finansowaną ze środków z EFS. Nasi nauczyciele coraz częściej pozyskują środki na realizację swoich pomysłów, m.in. z ESE, na realizacje programów ekologicznych. Nauczycielka oddziału przedszkolnego pani Agata Jureczka otrzymała nagrodę „Zielonego Kaganka” za działalność ekologiczną.

VI Festyn Rodzinny miał odmienną formę, ale jak zwykle wspaniale się bawiliśmy. W tradycyjnym meczu lepsi byli rodzice.

 Najlepszym absolwentem w tym roku została uczennica klasy VI c Agata Bezubik.

2004/2005

Dyrektor szkoły: p. Leszek Sobczak

Zastępcy dyrektora: p. Bożena Piskorska, p. Bożena Gołaszewska

        Liczba uczniów: 698

        Liczba oddziałów: 27

        Liczba nauczycieli: 55

 

W roku szkolnym 2004/ 2005 szkoła rozpoczęła realizację dwóch nowych zadań:

   ·  po raz pierwszy funkcjonowały w placówce dwa oddziały przedszkolne

   ·  po długich staraniach powstała klasa integracyjna.

Integracja to bardzo ważny kierunek rozwoju naszej szkoły, z którym wiążemy duże nadzieje na przyszłość. Pierwszy rok funkcjonowania klasy integracyjnej w odczuciu rodziców i nas pedagogów uznajemy za duży sukces.

Utrzymujemy stały kontakt ze szkołami z Niemiec i Finlandii pomimo, że z powodu braku akceptacji projektu szkoły niemieckiej nie realizowaliśmy jej w ramach Programu Socrates Comenius / Dzień Fiński, wymiana listów/. Ponownie złożyliśmy wniosek. Liczymy, że tym razem z powodzeniem.

Swoje miejsce zmieniła świetlica, która oferuje dodatkowo zajęcia w tzw. pokoju cichej nauki. Przygotowaliśmy też pomieszczenie na drugą pracownię multimedialną, którą mamy otrzymać w ramach projektu unijnego. Przeszkoliliśmy kadrę i czekamy.

W ramach współpracy z organizatorami „Szkoły z klasą” realizowaliśmy grant „Cmentarze opowiadają”

Aż dwudziestu nauczycieli ukończyło w tym roku staż na nauczyciela dyplomowanego. Laureatką wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z j. polskiego została Maryla Jabłońska - opiekunem była p. M. Pieńkowska.

Najlepszym absolwentem w tym roku została uczennica klasy VIe Maryla Jabłońska.

2003/2004

Dyrektor: p. Leszek Sobczak;

Zastępcy dyrektora:  p. Bożena Piskorska, p. Bożena Gołaszewska

        Uczniowie - 701

        Liczba oddziałów - 26

        Nauczyciele - 51

 

W październiku obchodziliśmy XV lecie naszej szkoły. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w kościele pw. Ducha Św., następnie zaproszeni goście oraz cała społeczność szkoły spotkała się na akademii, gdzie została przypomniana historia powstania placówki.

Uzyskaliśmy certyfikat „Szkoła z klasą” w akcji organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.

Oprócz wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły mieliśmy podwójne mierzenie zewnętrzne: w ramach tworzenia Oświatowej Polityki Samorządu Terytorialnego oraz przez Kuratorium Oświaty. Potwierdzają one właściwą pracę naszej szkoły.

Nawiązaliśmy kontakt ze szkołami z Weener z Niemiec i Eurajoki z Finlandii. Opracowaliśmy projekt w ramach Programu Socrates Comenius, który został zaakceptowany przez Polską Agencję Narodową.

Wspólnie z rodzicami bawiliśmy się na IV Festynie Rodzinno - Sportowym z okazji Dnia Matki. Po częściach artystycznych rodzice brali udział w wyścigach sportowych na boisku szkolnym. Został rozegrany również mecz piłki nożnej Rodzice – Nauczyciele - 0:1.

Jak co roku, poprzez organizowanie akcji charytatywnych, pomagaliśmy wychowankom z Ełckiego Domu Dziecka i dzieciom z Fundacji św. Dominika Savio.

Natalia Waszkiewicz została "Najlepszym Absolwentem".

2002/2003

Dyrektor: p. Leszek Sobczak;

Zastępca dyrektora:  p. Bożena Piskorska

        Uczniowie - 772

        Liczba oddziałów - 29

        Nauczyciele - 55

 

Rada Pedagogiczna zadecydowała o przystąpieniu do ogólnopolskiej akcji "Szkoła z klasą" i po roku ciężkiej, ale jakże efektywnej pracy zaliczyliśmy wszystkie zadania.

Tradycyjnie bawiliśmy się wspólnie z rodzicami na III Festynie Rodzinno-Sportowym uatrakcyjnionym meczem piłki nożnej Rodzice - Nauczyciele.

Nasza biblioteka wzbogaciła się o darowiznę otrzymaną od Polskiego Bractwa Gutenberga, odebraną w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Laureatami wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki zostali: Piotr Litwin i Andrzej Grabowski - opiekun p. M. Jabłońska, natomiast z j. polskiego Piotr Litwin - opiekun p. M. Pieńkowska oraz Katarzyna Mucha - opiekun p. B. Korf.

"Najlepszy Absolwent" to Piotr Litwin.

2001/2002

Dyrektor:  p. Leszek Sobczak;

Zastępcy dyrektora: p. Bożena Piskorska i p. Sabina Musiał

        Uczniowie - 840

        Liczba oddziałów - 31

        Nauczyciele - 57

 

Szkoła coraz mniejsza. Mamy tylko 31 oddziałów. Liczba sukcesów jest jednak odwrotnie proporcjonalna do wielkości szkoły. Wygraliśmy większość konkursów organizowanych na terenie miasta. Uczniowie naszej szkoły z powodzeniem reprezentowali również nasze miasto w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich. Kamila Dębowska została laureatką wojewódzkiego konkursu z j. polskiego – opiekunem była M. Pieńkowska.

Dużym sukcesem było zajęcie pierwszego miejsca w Plebiscycie na Najlepszą Szkołę w kategorii szkół podstawowych w roku 2002 organizowanym przez Rozmaitości Ełckie. Szeroko współpracowaliśmy ze środowiskiem lokalnym. Gościliśmy też w szkole dużą grupę sponsorów. Uczestniczyliśmy w akcjach charytatywnych. Dużym wydarzeniem w życiu szkoły była wizyta Ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Ełckiej Edwarda Samsela.

"Najlepszy Absolwent" to Kamila Dembowska.

2000/2001

Dyrektor: p. Leszek Sobczak;

Zastępcy dyrektora: p. Bożena Piskorska i p. Sabina Musiał

        Uczniowie - 862

        Liczba oddziałów - 31

        Nauczyciele - 61

 

Nasze sukcesy:

Uczeń klasy VI b Miłosz Pieńkowski został zwycięzcą Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531- 1792, od Obertyna do Dubienki". Uczniem opiekował się p. Roman Michalak.

Miłosz Pieńkowski otrzymał również wyróżnienie w Krajowym Konkursie "Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa w historii i kulturze narodu polskiego".

"Najlepszy Absolwent" to Miłosz Pieńkowski.

1999/2000

Dyrektor: p. Leszek Sobczak;

Zastępcy dyrektora: p. Bożena Piskorska, p. Sabina Musiał i p. Andrzej Brzozowski

        Uczniowie - 1202

        Liczba oddziałów - 45

        Nauczyciele - 80

 

Początek reformy Edukacji - od 1 IX w tym samym budynku zaczyna funkcjonować Gimnazjum nr 2

Sukcesy:

    Eliza Celoch - II miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym. opiekun p. M. Pieńkowska

- Konkurs matematyczny "Kangur":

* poziom klas VIII-laureaci stopnia wojewódzkiego: Krzysztof Ciborowski i Tomasz Dubicki - opiekun p. Małgorzata Jabłońska

* poziom klas VI- I miejsce w  województwie: Tomasz Kowalik - opiekun p. Leszek Sobczak

Laureaci konkursów przedmiotowych:

- j. polski: Justyna Smolińska – opiekun: Elżbieta Malinowska

- historia: Magdalena Szeszko, Jacek Gowgiel, Adam Tylman – opiekun: Magdalena Kulikowska

- matematyka: K. Ciborowski, Tomasz Kowalik – opiekun: Małgorzata Jabłońska

Po raz pierwszy wybrano Najlepszego Absolwenta Szkoły. Tytuł otrzymali:: Justyna Smolińska, Eliza Celoch i Krzysztof Ciborowski.

 

1998/99

Dyrektor: p. Leszek Sobczak;

Zastępcy dyrektora: p. Bożena Piskorska, p. Sabina Musiał i p. Andrzej Brzozowski

        Uczniowie - 1577

        Liczba oddziałów - 56

        Nauczyciele - 99

     

Laureaci konkursów przedmiotowych:

    - język polski

        Laureaci stopnia wojewódzkiego: Justyna Smolińska, Eliza Celoch, Joanna Gierczak, Paulina Gryziak, to efekt pracy p. E. Malinowskiej, p. Lucyny Sobczak, p. U. Grodzkiej, p. M. Pieńkowskiej

    - biologia

        Krzysztof Ciborowski- opiekun: p. M. Młodzianowska

    - chemia

        Jakub Kuna- opiekun: p. Anna Łoźna

    - fizyka

        Michał Mużyło- opiekun p. Jan Hawrus

    - geografia

        Magda Szeszko- opiekun p. Alicja Połeć

Bardzo duży sukces odnotował Jakub Pieńkowski zajmując I miejsce na szczeblu ogólnopolskiego konkursu "Losy żołnierza polskiego"

Uczennica Eliza Celoch przygotowana przez p. M. Pieńkowską zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym w Katowicach.

W dziedzinie poezji nasi uczniowie: Magdalena Iwanicka, Eliza Celoch i Miłosz Pieńkowski zajmowali czołowe miejsca w konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

I miejsce w turnieju międzywojewódzkim judo w Olsztynie wywalczył Hubert Sosnowski, którego trenerem był p. Jarosław Urban.

 

1997/98

Dyrektor: p.Jerzy Filipek;

Zastępcy dyrektora: p. B. Sadowska, p. A. Brzozowski, p. L. Malinowska

        Uczniowie - 1691

        Liczba oddziałów - 59

        Nauczyciele - 102

 

Laureaci konkursów przedmiotowych:

    - język polski: Eliza Celoch, Aleksandra Filipek, Katarzyna Cwalińska.  - opiekun p. Małgorzata Pieńkowska.

    - chemia: Wojciech Łukaszewicz, opiekun: p. Anna Łoźna.

    - matematyka: Radosław Smoliński, Marta Sas, opiekunowie: p. Leszek Sobczak, p. Janina Reszkiewicz.

    - histora: Jakub Pieńkowski, Mateusz Sitkiewicz - opiekunowie: Maria Celach, Magdalena Kilikowska

- Konkurs matematyczny "Kangur":

* poziom klas VIII- I miejsce w  województwie: Radosław Smoloński - opiekun p. Janina Reszkiewicz

* poziom klas VII- I miejsce w  województwie: Maciej Jarząbski - opiekun p. Andrzej Świrydowicz

* poziom klas VI- I miejsce w  województwie: Tomasz Dubicki - opiekun p. Małgorzata Jabłońska

    - historia: Jakub Pieńkowski, Mateusz Sitkiewicz, opiekun: p. Maria Celoch, p. Magdalena Kilikowska.

I  Wojewódzki Konkurs Ortograficzny- Ełk SP 7

        I miejsce Eliza Celoch opiekun p. Małgorzata Pieńkowska

V Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny - Katowice

    V m - ce  Eliza Celoch  opiekun p. Małgorzata Pieńkowska

     I m - ce w Mistrzostwach Polski - rocznik 1985 w piłce ręcznej dziewcząt opiekun p. Jerzy Filipek

 

1996/97

Dyrektor: p. Jerzy Filipek;

Zastępcy dyrektora: p. B. Sadowska, p. A. Brzozowski, p. L. Malinowska

        Uczniowie - 1690

        Liczba oddziałów - 62

        Nauczyciele - 103

 

Konkursy przedmiotowe- laureaci:

historia: Jakub Pieńkowski, Marek Rogulski – opiekun: Maria Celoch

matematyka: Piotr Gawędzki – opiekun: Bożena Piskorska

geografia: Łukasz Łepkowski, Anna Buchnowska – opiekun: Alicja Połeć

fizyka: Paweł Leszkiewicz - opiekun: Wojciech Kwietowicz

biologia: Bartosz Kotkowicz - opiekun: Mariola Młodzianowska

Marcin Borkowski - przygotowany przez p. Małgorzatę Pieńkowska zajął I. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim

 

1995/96

Dyrektor: p. Jerzy Filipek;

Zastępcy dyrektora: p. M. Młodzianowska, p. D. Malinowski, p. A. Brzozowski, p. L. Malinowska

       Uczniowie - 1930

        Liczba oddziałów - 63

        Nauczyciele - 103

     

Konkursy przedmiotowe- laureaci:

    - Matematyka- Marcin Kościński (stopień regionalny). opiekun: p. Leszek Sobczak

    - Konkurs matematyczny "Kangur":

        * poziom klas VIII- laureaci stopnia wojowódzkiego: Łukasz Waszkiewicz, Emanuel Różański, Krzysztof Borsukiewicz - opiekun p. Leszek Sobczak

        * poziom klas VII - laureat stopnia wojewódzkiego: Robert Twarowski - opiekun p. Bożena Piskorska

    - Biologia stopień wojewódzki:

            Bartłomiej Kanclerz - opiekun p. Katarzyna Maciaszek

    - Geografia stopień wojewódzki:

            Marcin Sulima, Tomasz Kowalczyk, Piotr Kundziewicz - opiekun p. Barbara Kamińska

    - Międzyszkolny konkurs ortograficzny:

            I miejsce - Eliza Celoch - opiekun p. Małgorzata Pieńkowska

 

1994/95

Dyrektor: p. Jerzy Filipek;

Zastępcy dyrektora: p. D. Mioduszewska, p. D. Malinowski, p. A. Brzozowski, p. L. Malinowska

 

       Uczniowie - 2000

        Liczba oddziałów - 69

        Nauczyciele - 117

    

Pasmo sukcesów naszych uczniów.

    - I miejsce w Igrzyskach Makroregionu Mazursko - Warmińskiego w piłce ręcznej chłopców.

        Opiekun p. Dariusz Malinowski.

    - Rafał Mużyło- laureat konkursów przedmiotowych:

        z matematyki, opiekun: p. Leszek Sobczak

        z fizyki, opiekun p. Jan Hawrus

        z chemii, opiekun p. Anna Łoźna

- Konkurs matematyczny "Kangur" - uczeń Rafał Mużyło- I miejsce w woj. suwalskim na poziomie klas VII- opiekun: p. Leszek Sobczak.

 

1993/94

 

Dyrektor: p. A.Węgrzyn;

Zastępcy dyrektora: p. D. Mioduszewska, p. D. Malinowski, p. A. Brzozowski, p. L. Malinowska

        Uczniowie - 2057

        Liczba oddziałów - 70

        Nauczyciele - 112

 

        Nauka w systemie trzyzmianowym.

        Uczeń Rafał Mużyło przygotowany przez p. Leszka Sobczaka został dwunastoletnim laureatem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.

 

1992/93

Dyrektor: p. Andrzej Węgrzyn;

Zastępcy dyrektora: p. D. Mioduszewska, p. D. Malinowski, p. A. Brzozowski

        Uczniowie - 2029

        Liczba oddziałów - 69

  

 Zorganizowano turniej klas szóstych pod nazwą "Kalos Kagatos" o tytuł "zdrowego i mądrego" - zwyciężyła klasa VId.

            W turnieju międzyszkolnym zorganizowanym pod tym samym hasłem, nasza szkoła zajęła I miejsce.

 

1991/92

Dyrektor: p. Nadzieja Kozaczek;

Zastępcy dyrektora: p. D. Mioduszewska, p. A. Brzozowski, p. Andrzej Węgrzyn

        Liczba oddziałów - 64

        Nauczyciele - 92

 

Do użytku oddano salę gimnastyczną.

Laureaci konkursów przedmiotowych:

chemia - Marta Śmigrowska, Paweł Niedźwiecki, Aneta Mieczkowska – opiekun Anna Łoźna

              Iwona Barszczewska- opiekun Bożena Pieniążek

j. polski - Marta Śmigrowska – opiekun Henryka Piwowarska

 

1990/91

Dyrektor: p. Nadzieja Kozaczek;

Zastępcy dyrektora: p. Jerzy Filipek, p. Andrzej Brzozowski, p. Andrzej Węgrzyn

        Uczniowie - 1800

        Liczba oddziałów - 57

        Nauczyciele - 84     

 

            Szkoła pożegnała pierwszych absolwentów. Dwie klasy ósme. Uczennica Urszula Rybałko przygotowana przez p. Grażynę Abrycką została laureatem Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.

Powstała sekcja piłki ręcznej chłopców.

 

1989/90

Dyrektor: p. Nadzieja Kozaczek;

Zastępcy dyrektora: Janina Reszkiewicz, Andrzej Zdanowski, Jerzy Filipek

        Uczniowie - 1400

        Liczba oddziałów - 47

        Nauczyciele - 69

 

W związku z tym, że z kierownictwa szkoły zrezygnował p. Janusz Janoszczyk, podjęła się tej funkcji p. Nadzieja Kozaczek.

Przybyło uczniów i nauczycieli. Ciągle brakowało sali gimnastycznej.

 

1988/89

 

Dyrektor: p. Janusz Janoszczyk;

Zastępcy dyrektora: Jerzy Filipek, Nadzieja Kozaczek

        Uczniowie - 1100

        Liczba oddziałów: 37

        Nauczyciele -  56

 

Powiększenie

Pierwszy września - początek nowego rozdziału w historii osiedla przy ulicy Kilińskiego. Po raz pierwszy najmłodsi mieszkańcy udali się na rozpoczęcie roku szkolnego do nowej, pięknej szkoły.

Nie należał ten rok do najłatwiejszych ze względu na brak obiektów sportowych, które były jeszcze w budowie.

Działała świetlica i stołówka szkolna, doskonale wyposażona. Z posiłków przygotowywanych przez panie kucharki korzysta 200 uczniów oraz dzieci uczęszczające do przedszkola nr 4.

 

 

   do góry        wstecz