KADRA

Dyrekcja szkoły

dyrektor  - Leszek Sobczak   sobczak@elknet.pl

wicedyrektorzy: - Bożena Gołaszewska   

                        - Bożena Piskorska

Pedagog

1. Wioletta M¶cichowska      sp7pedagog@wp.pl

2. Joanna Kiersnowska

Logopeda/surdopedagog

1. Marta Chilicka

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - klasy I

1. Małgorzata Mużyło     – oligofrenopedagog

2. Zofia Gutowska           – oligofrenopedagog

3. Joanna Dobrydnio

4. Anna Milewska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - klasy II

1. Marzena Mroziewska    – oligofrenopedagog

2. Joanna Wysocka             – oligofrenopedagog

3. Grażyna Strzyżewska

4. Marta Linke - WoĽnialis

5. Hanna Smoleńska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - klasy III

1. Dorota Mioduszewska   – oligofrenopedagog

2. Agata Jureczka            – oligofrenopedagog

3. Ewa Chmielewska   

4. Urszula Lisok               – oligofrenopedagog

5. Krystyna Gromotowicz

6. Bożenna Sadowska

Nauczyciele języka angielskiego w klasach  I – III

1. Bożena Zubko             – oligofrenopedagog

2. Monika Majczyna

Nauczyciele języka polskiego

1. Bogna Korf 

2. Joanna Przyborowska

3. Paulina Wszeborowska

4. Małgorzata Skindzier

5. Małgorzata Doliwa-Wasilewska

6. Agnieszka ¦nieżyńska

7. Katarzyna Łukaszewicz

Nauczyciele języka angielskiego w klasach IV – VIII

1. Paulina Ołdak

2. Anna Strzała

3. Monika Majczyna

4. Urszula Wysocka

5. Urszula Jackowska

6. Wioletta Rhodes

7. Daniel Michalski

8. Agnieszka Tekień-Trojanowska

Nauczycielka języka niemieckiego

1. Sylwia Surma

2. Mariola Kondracka

3. Sylwia Piotrowska

4. Anna Gajewska

Nauczyciele historii

1. Magdalena Kilikowska

2. Mariola Kondracka

3. Roman Michalak

Nauczyciele matematyki

1. Bożena Piskorska

2. Bożenna Podlaska

3. Małgorzata Jabłońska

4. Mirosława Modzelewska

5. Agnieszka Owczarek

6. Magdalena Skorska-Sierotko

7. Ewa Lutkiewicz

8. Aleksandra Gał±zka-Szejda

9. Leszek Sobczak

Nauczycielki przyrody/biologii

1. Katarzyna U¶ciłowicz

2. Mariola Młodzianowska

Nauczycielka geografii

1.   Agnieszka Owczarek

2.   Marzena Gryszko

Nauczycielki fizyki

1. Ewa Lutkiewicz

2. Magdalena Skorska-Sierotko

Nauczycielki chemii

1. Magdalena Skorska-Sierotko

2. Elżbieta Obuchowicz-Godzieba

Nauczyciele informatyki

1. Bożena Gołaszewska

2. Grażyna Abrycka

3. Tomasz Marchel

4. Dariusz Grzesiukiewicz

Nauczyciel plastyki

1. Mariusz Moroz

Nauczyciel muzyki

1. Paweł Borzeński

Nauczyciele zajęć technicznych

1. Tomasz Marchel

2. Dariusz Grzesiukiewicz

Nauczyciele wychowania fizycznego

1. Marta Gałaszewska

2. Paulina Gulan

3. Adam Klekotka

4. Andrzej Dadura

5. Piotr Mroziewski

6. Radosław Staniszewski

7. Artur Mierzejewski

Nauczyciele religii

1. Anna Budzińska

2. Barbara Zarzecka

3. Elżbieta D±browska-Łuciuk

4. Ewa Hanulak

Nauczyciele biblioteki

1. Beata Klaus

2. Marta Kuczerska

Nauczyciele ¶wietlicy

1. Joanna Fiećko

2. Mariusz Frankowski

3. Lucyna Sobczak

4. Maria Wyłuda

Socjoterapeuci

1. Wioletta M¶cichowska

Nauczyciele wspomagaj±cy, oligofrenopedagodzy w klasach  IV-VIII

1. Anna Strzała

2. Izabela Kalchert

3. Katarzyna Żukowska

4. Urszula Wysocka

5. Agnieszka ¦nieżyńska

6. Ewa Przyłęcka

7. Małgorzata Kiryłło

8. Mariola Młodzianowska

9. Aneta Zaborowska

10. Paulina Łozowicka

11. Marta Topolska

Nauczyciele specjali¶ci – terapia pedagogiczna

1. Wioletta M¶cichowska

2. Urszula Lisok

3. Monika Majczyna

4. Katarzyna Łukaszewicz

5. Agata Jureczka

6. Sylwia Surma

7. Anna Chmielewska

8. Agnieszka ¦nieżyńska

9. Bożenna Sadowska

Nauczyciele specjali¶ci – Integracja Sensoryczna

1. Joanna Wysocka

2. Ewa Przyłęcka

Edukacja dla bezpieczeństwa

1.   Sławomir Krakowiak

wstecz