KADRA

Dyrekcja szkoły

dyrektor  - Leszek Sobczak   sobczak@elknet.pl

wicedyrektorzy: - Bożena Gołaszewska   

                        - Bożena Piskorska

Pedagog

1. Wioletta M¶cichowska      sp7pedagog@wp.pl

2. Joanna Kiersnowska

Logopeda/surdopedagog

1. Marta Chilicka

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - klasy I

1. Marzena Mroziewska     – oligofrenopedagog

2. Joanna Wysocka           – oligofrenopedagog

3. Grażyna Strzyżewska

4. Marta Linke - WoĽnialis

5. Hanna Smoleńska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - klasy II

1. Dorota Mioduszewska    – oligofrenopedagog

2. Agata Jureczka             – oligofrenopedagog

3. Hanna Smoleńska

4. Krystyna Gromotowicz

5. Bożenna Sadowska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - klasy III

1. Małgorzata Mużyło        – oligofrenopedagog

2. Zofia Gutowska            – oligofrenopedagog

3. Joanna Dobrydnio   

4. Urszula Lisok               – oligofrenopedagog

5. Anna Milewska

6. Liliana Gorlo

Nauczyciele języka angielskiego w klasach  I – III

1. Bożena Zubko             – oligofrenopedagog

2. Monika Majczyna

Nauczyciele języka polskiego

1. Bogna Korf   korf@poczta.onet.pl

2. Joanna Przyborowska

3. Paulina Wszeborowska

4. Małgorzata Skindzier

5. Małgorzata Doliwa-Wasilewska

6. Agnieszka ¦nieżyńska

7. Katarzyna Łukaszewicz

Nauczyciele języka angielskiego w klasach IV – VIII

1. Paulina Ołdak

2. Anna Strzała

3. Monika Majczyna

4. Urszula Wysocka

5. Urszula Jackowska

6. Wioletta Rhodes

7. Daniel Michalski

Nauczycielka języka niemieckiego

1. Sylwia Surma

2. Mariola Kondracka

Nauczyciele historii

1. Magdalena Kilikowska

2. Mariola Kondracka

3. Roman Michalak

Nauczyciele matematyki

1. Bożena Piskorska

2. Bożenna Podlaska

3. Małgorzata Jabłońska

4. Mirosława Modzelewska

5. Jolanta Kuryłowicz

6. Magdalena Skorska-Sierotko

7. Ewa Lutkiewicz

8. Leszek Sobczak

Nauczycielki przyrody/biologii

1. Katarzyna U¶ciłowicz

2. Mariola Młodzianowska

Nauczycielka geografii

1. Marzena Gryszko

Nauczycielki fizyki

1. Ewa Lutkiewicz

2. Magdalena Skorska-Sierotko

Nauczycielki chemii

1. Magdalena Skorska-Sierotko

2. Elżbieta Obuchowicz-Godzieba

Nauczyciele informatyki

1. Bożena Gołaszewska

2. Grażyna Abrycka

3. Tomasz Marchel

4. Dariusz Grzesiukiewicz

Nauczyciel plastyki

1. Mariusz Moroz

Nauczyciel muzyki

1. Paweł Borzeński

Nauczyciele zajęć technicznych

1. Tomasz Marchel

2. Dariusz Grzesiukiewicz

Nauczyciele wychowania fizycznego

1. Monika Kozicka

2. Marta Gałaszewska

3. Paulina Gulan

4. Adam Klekotka

5. Andrzej Dadura

6. Piotr Mroziewski

7. Radosław Staniszewski

8. Artur Mierzejewski

9. Roman Michalak

10. Mariusz Moroz

Nauczyciele religii

1. Anna Budzińska

2. Barbara Zarzecka

3. Elżbieta D±browska-Łuciuk

Nauczyciele biblioteki

1. Beata Klaus

2. Marta Kuczerska

Nauczyciele ¶wietlicy

1. Joanna Fiećko

2. Maria Rosińska

3. Katarzyna Żukowska

4. Mariusz Frankowski

5. Elżbieta Królczyk

Socjoterapeuci

1. Wioletta M¶cichowska

Nauczyciele wspomagaj±cy, oligofrenopedagodzy w klasach  IV-VIII

1. Anna Strzała

2. Katarzyna Łukaszewicz

3. Izabela Kalchert

4. Joanna Przyborowska

5. Marzena Gryszko

6. Małgorzata Skindzier

7. Ewa Lutkiewicz

8. Urszula Wysocka

9. Agnieszka ¦nieżyńska

10. Ewa Przyłęcka

11. Małgorzata Kiryłło

12. Mariola Młodzianowska

13. Aneta Zaborowska

14. Paulina Łozowicka

15. Marta Topolska

Nauczyciele specjali¶ci – terapia pedagogiczna

1. Wioletta M¶cichowska

2. Urszula Lisok

3. Monika Majczyna

4. Katarzyna Łukaszewicz

5. Agata Jureczka

6. Sylwia Surma

7. Anna Chmielewska

8. Agnieszka ¦nieżyńska

9. Bożenna Sadowska

Nauczyciele specjali¶ci – Integracja Sensoryczna

1. Joanna Wysocka

2. Ewa Przyłęcka

wstecz