KADRA

Dyrekcja szkoły

dyrektor  - Leszek Sobczak   sobczak@elknet.pl

wicedyrektorzy: - Bożena Gołaszewska   

                      - Bożena Piskorska

Pedagog

1. Wioletta M¶cichowska      sp7pedagog@wp.pl

Psycholog

1. Anna Nartowicz

Logopeda/surdopedagog

1. Marta Chilicka

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - klasy I

1. Dorota Mioduszewska  – oligofrenopedagog

2. Agata Jureczka           – oligofrenopedagog

3. Monika Pawłowska

4. Krystyna Gromotowicz

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - klasy II

1. Małgorzata Mużyło       – oligofrenopedagog

2. Zofia Gutowska          – oligofrenopedagog

3. Joanna Dobrydnio

4. Anna Milewska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - klasy III

1. Marzena Mroziewska   – oligofrenopedagog

2. Joanna Wysocka        – oligofrenopedagog

3. Ewa Chmielewska

4. Hanna Smoleńska

5. Marta Linke-WoĽnialis

Nauczyciele języka angielskiego w klasach  I – III

1. Bożena Zubko             – oligofrenopedagog

2. Monika Majczyna

Nauczyciele języka polskiego

1. Bogna Korf

2. Joanna Przyborowska

3. Paulina Wszeborowska

4. Małgorzata Skindzier

5. Małgorzata Doliwa-Wasilewska

6. Agnieszka ¦nieżyńska

7. Katarzyna Łukaszewicz

Nauczyciele języka angielskiego w klasach IV – VIII

1. Paulina Ołdak

2. Anna Strzała

3. Monika Majczyna

4. Urszula Wysocka

5. Urszula Jackowska

6. Wioletta Rhodes

7. Daniel Michalski

8. Agnieszka Tekień-Trojanowska

9. Maria Wyłuda

Nauczycielki języka niemieckiego

1. Sylwia Surma

2. Mariola Kondracka

3. Anna Gajewska

Nauczyciele historii

1. Magdalena Kilikowska

2. Mariola Kondracka

3. Roman Michalak

Nauczyciele matematyki

1. Bożena Piskorska

2. Bożenna Podlaska

3. Małgorzata Jabłońska

4. Agnieszka Owczarek

5. Magdalena Skorska-Sierotko

6. Aleksandra Gał±zka-Szejda

7. Jolanta Kuryłowicz

8. Leszek Sobczak

Nauczycielki przyrody/biologii

1. Katarzyna U¶ciłowicz

2. Mariola Młodzianowska

Nauczycielki geografii

1. Agnieszka Owczarek

2. Marzena Gryszko

3. Anna Gajewska

Nauczycielki fizyki

1. Ewa Lutkiewicz

2. Magdalena Skorska-Sierotko

Nauczycielki chemii

1. Magdalena Skorska-Sierotko

2. Elżbieta Obuchowicz-Godzieba

Nauczyciele informatyki

1. Bożena Gołaszewska

2. Tomasz Marchel

3. Dariusz Grzesiukiewicz

Nauczyciel plastyki

1. Mariusz Moroz

Nauczyciel muzyki

1. Paweł Borzeński

Nauczyciele zajęć technicznych

1. Tomasz Marchel

2. Dariusz Grzesiukiewicz

Nauczyciele wychowania fizycznego

1. Marta Gałaszewska

2. Paulina Gulan

3.& Adam Klekotka

4. Andrzej Dadura

5. Piotr Mroziewski

6. Radosław Staniszewski

7. Artur Mierzejewski

8. Monika Kozicka

Nauczyciele religii

1. Anna Budzińska

2. Barbara Zarzecka

3. Elżbieta D±browska-Łuciuk

4. Ewa Hanulak

Nauczyciele biblioteki

1. Beata Klaus

2. Marta Kuczerska

Nauczyciele ¶wietlicy

1. Urszula Lisok

2. Lucyna Sobczak

2. Patrycja Ołdak

3. Mariusz Frankowski

Socjoterapeuci

1. Wioletta M¶cichowska

2. Monika Pawłowska

Nauczyciele wspomagaj±cy, oligofrenopedagodzy w klasach  IV-VIII

1. Anna Strzała

2. Izabela Kalchert

3. Katarzyna Żukowska

4. Urszula Wysocka

5. Agnieszka ¦nieżyńska

6. Ewa Przyłęcka

7. Małgorzata Kiryłło

8. Mariola Młodzianowska

9. Aneta Zaborowska

10. Paulina Łozowicka

11. Marta Topolska

12. Katarzyna Dorszewska–Wenda

13. Anna Malinowska

Nauczyciele specjali¶ci – terapia pedagogiczna

1. Wioletta M¶cichowska

2. Urszula Lisok

3. Monika Majczyna

4. Katarzyna Łukaszewicz

5. Agata Jureczka

6. Sylwia Surma

7. Anna Chmielewska

8. Agnieszka ¦nieżyńska

9. Bożenna Sadowska

Nauczyciele specjali¶ci – Integracja Sensoryczna

1. Joanna Wysocka

2. Ewa Przyłęcka

Edukacja dla bezpieczeństwa

1. Adam Klekotka

wstecz