Kadra Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku

Dyrekcja Szkoły

Dyrektor

Leszek Sobczak sp7@elk.edu.pl

 

Wicedyrektorzy

Bożena Gołaszewska

Bożena Piskorska

 

 

Pedagog/pedagog specjalny

Wioletta Mścichowska sp7pedagog@wp.pl

Psycholog

Anna Nartowicz

Logopeda/surdopedagog

Marta Chilicka

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - klasy 1

1. Marzena Mroziewska    oligofrenopedagog

2. Joanna Wysocka          oligofrenopedagog

4. Judyta Ruszczyk

3. Hanna Smoleńska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - klasy 2

1. Dorota Mioduszewska  oligofrenopedagog

2. Agata Jureczka           oligofrenopedagog 

3. Monika Pawłowska  

4. Krystyna Gromotowicz

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - klasy 3

1. Małgorzata Mużyło      oligofrenopedagog

2. Zofia Gutowska          oligofrenopedagog

3. Joanna Dobrydnio

4. Anna Milewska

Nauczyciele języka angielskiego w klasach  1 - 3

1. Bożena Zubko            oligofrenopedagog

2. Monika Majczyna

Nauczyciele języka polskiego

1. Bogna Korf 

2. Joanna Przyborowska

3. Paulina Wszeborowska

4. Małgorzata Skindzier

5. Małgorzata Doliwa-Wasilewska

6. Agnieszka Śnieżyńska

7. Katarzyna Łukaszewicz

Nauczyciele języka angielskiego w klasach 4 - 8

1. Paulina Ołdak

2. Anna Strzała

3. Monika Majczyna

4. Urszula Jackowska

5. Wioletta Rhodes

6. Daniel Michalski

7. Agnieszka Tekień-Trojanowska

8. Maria Wyłuda

Nauczycielki języka niemieckiego

1. Sylwia Surma

2. Anna Gajewska

Nauczyciele historii

1. Magdalena Kilikowska

2. Katarzyna Łaguna

3. Roman Michalak

Nauczyciele WoS

1. Magdalena Kilikowska

2. Katarzyna Łaguna

Nauczyciele matematyki

1. Bożena Piskorska

2. Ewa Lutkiewicz

3. Małgorzata Jabłońska

4. Magdalena Skorska-Sierotko

5. Aleksandra Gałązka-Szejda

6. Jolanta Kuryłowicz

7. Leszek Sobczak

Nauczycielki przyrody i biologii

1. Ewa Przyłęcka

2. Ewa Grabowska

Nauczycielki geografii

1. Marzena Gryszko

Nauczycielki fizyki

1. Ewa Lutkiewicz

Nauczycielki chemii

1. Magdalena Skorska-Sierotko

2. Elżbieta Obuchowicz-Godzieba

Nauczyciele informatyki

1. Bożena Gołaszewska

2. Tomasz Marchel

3. Dariusz Grzesiukiewicz

Nauczyciel plastyki

1. Mariusz Moroz

Nauczyciel muzyki

1. Paweł Borzeński

Nauczyciele techniki

1. Tomasz Marchel

2. Dariusz Grzesiukiewicz

Nauczyciele wychowania fizycznego

1. Marta Gałaszewska

2. Adam Klekotka

3. Andrzej Dadura

4. Piotr Mroziewski

5. Radosław Staniszewski

6. Artur Mierzejewski

Doradztwo Zawodowe

1. Anna Nartowicz

Edukacja dla bezpieczeństwa

1. Adam Klekotka

Nauczyciele religii

1. Anna Budzińska

2. Barbara Zarzecka

3. Elżbieta Dąbrowska-Łuciuk

Nauczyciele biblioteki

1. Beata Klaus

2. Marta Kuczerska

Wychowawcy Świetlicy

1. Urszula Lisok

2. Lucyna Sobczak

3. Patrycja Ołdak

4. Mariusz Frankowski

Socjoterapeuci

1. Wioletta Mścichowska,

2.  Monika Pawłowska

3.  Judyta Ruszczyk

Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia, oligofrenopedagodzy w 4 – 8

1. Anna Strzała

2. Izabela Kalchert

3. Katarzyna Żukowska

4. Anna Malinowska

5. Agnieszka Śnieżyńska

6. Ewa Przyłęcka

7. Katarzyna Dorszewska – Wenda

8. Marta Topolska

9. Aneta Zaborowska

10.Paulina Łozowicka

Nauczyciele specjaliści – terapia pedagogiczna

1. Wioletta Mścichowska

2. Urszula Lisok

3. Monika Majczyna

4. Katarzyna Łukaszewicz

5. Agata Jureczka

6. Sylwia Surma

7. Anna Chmielewska

8. Agnieszka Śnieżyńska

9. Bożenna Sadowska

10.Małgorzta Skindzier

11.Marzena Gryszko

Nauczyciele specjaliści – Integracja Sensoryczna

1. Joanna Wysocka

2. Ewa Przyłęcka

Nauczyciele specjaliści - trening umiejętności społecznych

1. Marta Chilicka

2. Hanna Smoleńska

3. Ewa Przyłęcka

4. Joanna Dobrydnio

5. Izabela Kalchert

6. Marzena Gryszko

7. Paulina Wszeborowska

8. Katarzyna Dorszewska Wenda

9. Paulina Łozowicka

10.Anna Nartowicz

11.Marta Topolska

wstecz