Moje dziecko idzie do szkoły - akcja PSSE

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ełku zaprasza do zapoznania się z działaniami informacyjnymi skierowanymi do rodziców dzieci, które w nowym roku szkolnym rozpoczną naukę w klasach I szkół podstawowych.

Tematyka akcji „Moje dziecko idzie do szkoły” dotyczy przede wszystkim odpowiedniego doboru mebli, plecaków oraz zasad prawidłowego odżywiania. Celem  jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu jak i środowisku szkolnym.

Komiks - Szkolny tornister

Broszura - Moje dziecko idzie do szkoły

Ulotka - Telefony i kuchenki mikrofalowe

wstecz