!!! Ogłoszenia !!!

 

Strefa żółta - dodatkowe zasady

  plik PDF

Zasady wydawania duplikatów świadectw
i legitymacji

  plik PDF

Organizacja zajęć od 1 września

  plik PDF

Bezpieczny powrót do szkoły - wskazówki dla Rodzica

 

szczegóły

Bezpieczny powrót do szkoły - 10 zasad dla ucznia

 

szczegóły

Zasady korzystania z transportu publicznego w czasie pandemii

 

list MEN

wytyczne GIS

Procedury sanitarne na obiektach sportowych

  plik PDF

Wysokość składki na wspieranie statutowej działalności szkoły gromadzonej na koncie Rady Rodziców

  plik PDF

Zapisanie dziecka do szkoły

  szczegóły
Opłaty za wyżywienie   cena, termin wpłaty
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021   plik PDF
Dodatkowe dni wolne 2020/2021   plik PDF
Obwód SP7   szczegóły
Ubezpieczenie uczniów   szczegóły
Kącik dla rodziców   szczegóły
Wykaz podręczników 2020/2021   klasa:  I-III,  IV-VIII  <= PDF
ORLIK   godziny otwarcia

Oferta zajęć pozalekcyjnych

  plik PDF
Regulamin świetlicy   plik PDF     karty zgłoszenia I-III
ZFŚS   szczegóły
Dzwonki w SP7   szczegóły
Mundurki w SP7   szczegóły

Regulamin konkursu ABSOLWENT

  plik PDF
RODO - klauzule informacyjne dotyczące Administratora danych osobowych  

klauzula informacyjna o monitoringu - JPG

klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych - JPG

 

Wstecz