!!! Ogłoszenia !!!

 

Zajęcia szachowe

  plik PDF

Organizacja zajęć od 1 września

  plik PDF

Bezpieczny powrót do szkoły - wskazówki dla Rodzica

 

szczegóły

Bezpieczny powrót do szkoły - 10 zasad dla ucznia

 

szczegóły

Zasady korzystania z transportu publicznego w czasie pandemii

 

list MEN

wytyczne GIS

Procedury sanitarne na obiektach sportowych

  plik PDF
RODO - klauzule informacyjne dotyczące Administratora danych osobowych  

klauzula informacyjna o monitoringu - JPG

klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych - JPG

Wysokość składki na wspieranie statutowej działalności szkoły gromadzonej na koncie Rady Rodziców

  plik PDF

Zapisanie dziecka do szkoły

  szczegóły
Opłaty za wyżywienie   cena, termin wpłaty
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021   plik PDF
Dodatkowe dni wolne 2020/2021
- w opracowaniu
  plik PDF
Obwód SP7   szczegóły
Ubezpieczenie uczniów   szczegóły
Kącik dla rodziców   szczegóły
Wykaz podręczników 2020/2021   klasa:  I-III,  IV-VIII  <= PDF
ORLIK   godziny otwarcia
Regulamin świetlicy   plik PDF     karty zgłoszenia I-III
ZFŚS   szczegóły
Dzwonki w SP7   szczegóły
Mundurki w SP7   szczegóły

Regulamin konkursu ABSOLWENT

  plik PDF

 

Wstecz