Ogłoszenia:

Ełk,dn.25.05.2020

Szanowni Państwo

Od 25 MAJA 2020 r. są do pobrania wnioski dotyczące dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS (Załącznik nr 3).

Osoby, które chcą skorzystać z dofinansowania do wypoczynku letniego, proszę o złożenie wniosku do 10.06.2020 r. do księgowości.

 

Wnioski do pobrania

Załączniki do Regulaminu ZFŚS:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wniosek o dofinansowanie do wczasów

Załącznik nr 4 - Wniosek o świadczenie pieniężne

Załącznik nr 5 - Wniosek o zapomogę losową

Załącznik nr 6 - Wniosek o pomoc materialna

Załącznik nr 7 - Wniosek o pożyczkę mieszkaniową

 

 

wstecz