Szanowni Państwo

Rodzice zainteresowani korzystaniem z posiłków szkolnych przez uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2022/2023 proszeni są o wypełnienie Karty przyjęcia dziecka na obiady.
 

Kartę przyjęcia dziecka na obiady należy wysłać na adres
 

e-mail: marta-kuzmicz@wp.pl lub zostawić w skrzynce w przedsionku szkoły w terminie

od 08-31.08.2022r.

Zwroty za niewykorzystane wpłaty za obiady realizowane są po wypełnieniu Zgody na zwrot wpłaty za obiady.

 

Karta przyjęcia dziecka na obiady  >>

Zgoda na dokonanie zwrotu wpłaty  >>

 

Odpłatność za obiady szkolne w miesiącu:

Od 01.01.2022 opłata za jeden obiad wynosi 5,50 zł.

 

czerwiec 2023

66 zł

(12x5,50zł)

Wpłaty od 1.06.2023
do 5.06.2023

Obiady wydawane są do 22.06.2023r
Dni bez obiadów 01,02,09.06.2023r

maj 2023

88 zł

(16x5,50zł)

Wpłaty od 1.05.2023
do 5.05.2023

Dni w których nie ma obiadów: 02.05,23.05,24.05,25.05,26.05

kwiecień 2023

88 zł

(16x5,50zł)

Wpłaty od 1.04.2023
do 5.04.2023
marzec 2023

126,50 zł

(23x5,50zł)

Wpłaty od 1.03.2023
do 5.03.2023
luty 2023

93,50 zł

(17x5,50zł)

Wpłaty od 1.02.2023
do 5.02.2023
styczeń 2023

77zł

(14x5,50zł)

Wpłaty od 2.01.2023
do 5.01.2023
grudzień 2022

88 zł

(16 x 5,50zł)

Wpłaty od 1.12.2022
do 5.12.2022
listopad 2022

110,00 zł

(20 x 5,50zł)

Wpłaty od 1.11.2022
do 5.11.2022
październik 2022

104,50 zł

(19 x 5,50zł)

Wpłaty od 1.10.2022
do 5.10.2022
wrzesień 2022 110 zł Wpłaty od 1.09.2022
do 5.09.2022

Obiady będą wydawane od 5.09.2022.

 

Od dnia 01 lutego 2017 r. opłaty za obiady należy uiszczać do 5-go każdego miesiąca na konto

 

PKO BP  02 1020 4724 0000 3402 0076 0231

w tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko dziecka oraz klasę

 

W przypadku wcześniej zgłoszonej nieobecności dziecka, opłata za kolejny miesiąc zostanie pomniejszona. Informację o wysokości odliczenia uzyskacie Państwo kontaktując się z intendentką panią Martą Kuźmicz-Styk:
telefonicznie 87 732 60 81,
osobiście w godzinach 07.00-14.00,
e mailem: marta-kuzmicz@wp.pl
lub przez dziecko.
Informacja o rezygnacji z obiadu w stołówce szkolnej, która umożliwia odpis, musi dotrzeć do intendentki najpóźniej do godziny 1300 dnia poprzedniego.

 

Jeśli uiszczona kwota nie wpłynie w terminie dziecko nie otrzyma obiadu.

wstecz