Szanowni Państwo

Rodzice zainteresowani korzystaniem z posiłków szkolnych przez uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2020/2021 proszeni są o wypełnienie

Karty przyjęcia dziecka na obiady (plik MS Word).

Do wydruku: Karta przyjęcia dziecka na obiady (plik PDF)

 

W związku z Covid-19 Kartę zgłoszenia na obiady należy wysłać na adres e-mail: marta-kuzmicz@wp.pl lub zostawić w portierni szkoły w terminie od 17-31.08.2020 r.

 

Odpłatność za obiady szkolne w miesiącu:

wrzesień 2020 72 zł Wpłaty od 1.09.2020
do 5.09.2020

Obiady będą wydawane od 07.09.2020 roku.

Uczniowie, którzy mieli nadpłatę w marcu 2020r. płacą 16 zł

 

   Od dnia 01 lutego 2017 r. opłaty za obiady należy uiszczać do 5-go każdego miesiąca na konto

 

PKO BP  02 1020 4724 0000 3402 0076 0231

w tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko dziecka oraz klasę

 

W przypadku wcześniej zgłoszonej nieobecności dziecka, opłata za kolejny miesiąc zostanie pomniejszona. Informację o wysokości odliczenia uzyskacie Państwo kontaktując się z intendentką panią Martą Kuźmicz-Styk:
telefonicznie 87 732 60 81 ,
osobiście w godzinach 07.00-14.00,
e mailem: marta-kuzmicz@wp.pl
lub przez dziecko.
Informacja o rezygnacji z obiadu w stołówce szkolnej, która umożliwia odpis, musi dotrzeć do intendentki najpóźniej do godziny 1300 dnia poprzedniego.

 

Jeśli uiszczona kwota nie wpłynie w terminie dziecko nie otrzyma obiadu.

wstecz