Szanowni Państwo

Rodzice zainteresowani korzystaniem z posiłków szkolnych przez uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2022/2023 proszeni są o wypełnienie Karty przyjęcia dziecka na obiady.
 

Kartę przyjęcia dziecka na obiady należy wysłać na adres
 

e-mail: marta-kuzmicz@wp.pl lub zostawić w skrzynce w przedsionku szkoły w terminie

od 08-31.08.2022r.

Zwroty za niewykorzystane wpłaty za obiady realizowane są po wypełnieniu Zgody na zwrot wpłaty za obiady.

 

Karta przyjęcia dziecka na obiady  >>

Zgoda na dokonanie zwrotu wpłaty  >>

 

Odpłatność za obiady szkolne w miesiącu:

Od 01.01.2022 opłata za jeden obiad wynosi 5,50 zł.

 

grudzień 2023 88,00 zł

(16 x 5,50zł)

Wpłaty od 1.12.2023
do 5.12.2023
listopad 2023 104,50 zł

(19 x 5,50zł)

Wpłaty od 1.11.2023
do 5.11.2023
październik 2023 121,00 zł

(22 x 5,50zł)

Wpłaty od 1.10.2023
do 5.10.2023
wrzesień 2023 104,50 zł

(19 x 5,50zł)

Wpłaty od 1.09.2023
do 5.09.2023

Obiady będą wydawane od 5.09.2023.

 

Od dnia 01 lutego 2017 r. opłaty za obiady należy uiszczać do 5-go każdego miesiąca na konto

 

PKO BP  02 1020 4724 0000 3402 0076 0231

w tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko dziecka oraz klasę

 

W przypadku wcześniej zgłoszonej nieobecności dziecka, opłata za kolejny miesiąc zostanie pomniejszona. Informację o wysokości odliczenia uzyskacie Państwo kontaktując się z intendentką panią Martą Kuźmicz-Styk:
telefonicznie 87 732 60 81,
osobiście w godzinach 07.00-14.00,
e mailem: marta-kuzmicz@wp.pl
lub przez dziecko.
Informacja o rezygnacji z obiadu w stołówce szkolnej, która umożliwia odpis, musi dotrzeć do intendentki najpóźniej do godziny 1300 dnia poprzedniego.

 

Jeśli uiszczona kwota nie wpłynie w terminie dziecko nie otrzyma obiadu.

wstecz