DUPLIKATY LEGITYMACJI SZKOLNEJ I ŚWIADECTW

 

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa pobiera się opłatę w wysokości:

 

1.   duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł,

2.   duplikat świadectwa – 26,00 zł

 

Opłaty za wydanie duplikatów należy wpłacać na rachunek bankowy:

 

PKO BP

02 1020 4724 0000 3402 0076 0231

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W EŁKU

UL. KILIŃSKIEGO 48

19-300 EŁK

z dopiskiem: opłata za legitymację szkolną/ świadectwo; imię i nazwisko ucznia/absolwenta

 

Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa składa wniosek do sekretariatu. Wzór dokumentu do pobrania.

Do wniosku należy dołączyć:

1.   dowód wpłaty,

2.   aktualne zdjęcie (podpisane, data urodzenia, pesel)

3.   zniszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu)

Wnioski:

      Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji

      Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego

wstecz