Układ lekcji i przerw

w Szkole Podstawowej nr 7

z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku

 

klasy IV -VIII

1.     800 -   845      

        845 -   855         10 min

2.     855 -   940      

        940 -   950         10 min

3.     950 - 1035       

        1035 -   1045      10 min

4.     1045 - 1130    

        1130 -  1140       10 min

5.     1140 - 1225       

        1225 -   1245      20 min

 

przerwa obiadowa klasy VI - VIII 

6.     1245 - 1330       

        1330 -   1350       20 min 

przerwa obiadowa klasy I- III

oraz IV i V

7.     1350 - 1435       

        1435 -   1440        5 min

8.     1440 - 1525

  

klasy I – III; pierwsza zmiana

1.     800 -   845      

        845 -   855         10 min

2.     855 -   940      

        940 -   950         10 min

3.     950 - 1035       

        1035 -   1045      10 min

4.     1045 - 1130    

        1130 -  1150       20 min

 

przerwa obiadowa I-III /  pierwsza zmiana

5.     1150 - 1235       

        1235 -   1245     10 min

6.     1245 - 1330       

        1330 -   1350       20 min 

przerwa obiadowa klasy I- III / druga zmiana

oraz IV i V

7.     1350 - 1435       

        1435 -   1440        5 min

8.     1440 - 1525

 

klasy I – III/ druga zmiana

1.     800 -   845      

        845 -   855         10 min

2.     855 -   940      

        940 -   950         10 min

3.     950 - 1035       

        1035 -   1050      15 min

4.     1050 - 1135    

        1135 -  1150       15 min

5.     1150 - 1235       

        1235 -   1245      10 min

6.     1245 - 1330       

        1330 -   1350       20 min 

przerwa obiadowa klasy I- III

oraz IV i V

7.     1350 - 1435       

        1435 -   1440        5 min

8.     1440 - 1525

 

wstecz