Układ lekcji i przerw

w Szkole Podstawowej nr 7

z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku

 

1.     800 -   845      

        845 -   855         10 min

2.     855 -   940      

        940 -   950         10 min

3.     950 - 1035       

        1035 -   1045      10 min

4.     1045 - 1130    

        1130 -  1150       20 min

 

przerwa obiadowa 0-III 

5.     1150 - 1235       

        1235 -   1255      20 min

 

przerwa obiadowa IV-VI 

6.     1255 - 1340       

        1340 -   1345        5 min 

7.     1345 - 1430       

        1430 -   1435        5 min

8.     1435 - 1520

 

wstecz