Witamy      Gościa

 

Nasza szkoła rozpoczęła realizację programu „To lubię...”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa.

 

Celem programu jest stworzenie sprzyjających warunków do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów w celu lepszego dostępu do rynku pracy, a w szczególności wyrównywanie poziomu wiedzy oraz wspieranie motywacji edukacyjnej uczniów pochodzących z terenów wiejskich i środowisk zaniedbanych.

 

Zaplanowaliśmy działania w trzech obszarach:

 

Nasi uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych (np.: manualnych, modelarskich, rekreacyjno-sportowych), kołach zainteresowań, wycieczkach, festynie rodzinno-sportowym czy też gromadzie zuchowej.

 

 

Szczegółowy harmonogram zajęć.

 

W ramach realizacji projektu "To lubię" w naszej szkole odbył się Festyn Rodzinny. Oto krótka fotorelacja

 

Wycieczka EŁK – GALINDIA – KADZIDŁOWO GIŻYCKO - prezentacja

 

Wycieczka do Warszawy dla uczniów klas VI realizowana w projekcie „To Lubię...”  w ramach  Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 2.1.a „Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe”. - prezentacja "Perełki Stolicy"

 

W ramach projektu "To lubię" od września 2007r. do lutego 2008r. , w naszej szkole odbyły się warsztaty ekologiczne. Organizatorem warsztatów była K. Uściłowicz.

wrzesień - "Natura a turystyka"

W dniach 26-28.09.07r. uczniowie klas V i VI wyjechali na Zieloną szkołę do Popielna. Zajęcia odbyły się na terenie Stacji Badawczej PAN.

 

          prezentacja ZIELONA SZKOŁA 

 

październik - "Natura a architektura"

19.10.07r., w CEE odbyło się spotkanie z konserwatorem zabytków p. Jarosławem Bacińskim

          prezentacja ARCHITEKTURA

listopad - "Natura w rzeźbie"

16.11.07r., w CEE odbyły się warsztaty rzeźbiarskie pod kierunkiem p. Mianowskiego

          prezentacja RZEŹBA

grudzień - "Natura w malarstwie"

7.12.07r., w  naszej szkole odbyły się warsztaty malarskie pod kierunkiem p. Bożeny Wysockiej- Nowickiej.

          prezentacja MALARSTWO

styczeń - "Natura w fotografii”

18.01.2008r w CEE odbyły się warsztaty fotograficzne pod kierunkiem p. Tomasza Jaszkowskiego

          prezentacja - FOTOGRAFIA

luty - "Natura w folklorze"

15.01.2008r. i 22.01.2008r.w naszej szkole odbyły się warsztaty hafciarskie. Kierowały nimi panie z Ełckiego Stowarzyszenia Twórców i Artystów Nieprofesjonalnych "ESTIAN”

          prezentacja - HAFCIARSTWO

 

Wycieczka dydaktyczna do Planetarium w Olsztynie została zrealizowana 3 października 2007 roku w projekcie "To lubię" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Zasobów Ludzkich 2004-2006. W wyjeździe wzięło udział 92 uczniów klas V i VI.

wstecz