Zdalne nauczanie

Aktualne informacje:

 

 

Szanowni Państwo!!!

 

Od 07.02.2022 do 27.02.2022 klasy 5 - 8 przechodzą na zdalne nauczanie. Zasady zdalnego nauczania opracowane na podstawie:

 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia

26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

znajdziecie państwo w załączniku - zasady zdalnego nauczania.

 

Tutaj znajdziecie państwo

komunikat MEiN dotyczący zdalnego nauczania

 

 

ARCHIWUM:

 

Szanowni Państwo !!!

 

Od 20.12.2021 do 09.01.2022 szkoła przechodzi na zdalne nauczanie. Zasady zdalnego nauczania opracowane na podstawie:

 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

znajdziecie państwo w załączniku - zasady zdalnego nauczania.

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Od poniedziałku (31 maja 2021) wszyscy uczniowie wracają do szkoły na stacjonarne nauczanie. Pamiętajmy, że musimy nadal zachowywać reżim sanitarny. Ciągle obowiązuje noszenie maseczek w przestrzeniach wspólnych szkoły /poza sala lekcyjną/, częste mycie i dezynfekowanie rąk, zachowanie możliwie dużego dystansu. Szczegółowe zasady pozostają takie same jakie obowiązywały w czasie nauczania hybrydowego gdy klasy uczyły się w szkole.

 

W tym roku nie organizujemy Festynu Rodzinnego, zabawy dla ósmoklasistów czy  klas III. Stawiamy na imprezy organizowane w zespole klasowym, np. na 1 czerwca.

 

Jak będzie wyglądała organizacja zakończenia roku szkolnego poinformujemy później.

 

Bardzo proszę o zwrot użyczonych komputerów na czas zdalnej edukacji, w poniedziałek 31 maja 2021, (Sprzęt zdajemy portierni). Proszę przed zwrotem obejrzeć komputery używane przez dzieci, mam nadzieję, że wrócą do szkoły w takim samym stanie, w jakim były odbierane.

 

 szacunkiem
Dyrektor SP7 z OI w Ełku

 

 

Szanowni Państwo!

 

Od 18.05.2021

- klasy I-III uczą się stacjonarnie.

- klasy IV-VIII uczą się w systemie hybrydowym.

Szczegóły przekażą wychowawcy przez e-dziennik.

 

Zasady nauki w tym okresie reguluje Zarządzenie Dyrektora.

 Zarządzenie

 

Ełk, 12 maja 2021

 szacunkiem
Dyrektor SP7 z OI w Ełku

 

     

 

Szanowni Państwo!

 

Od 04.05.2021 klasy I-III wracają do szkoły na nauczanie stacjonarne. Klasy IV – VIII pozostają na nauczaniu zdalnym, przynajmniej do 15.05.2021.

Uczniowie będą uczyli się zgodnie z planem na znanych już zasadach, jedna klasa na jednym piętrze. Do szkoły wchodzą ustalonymi wcześniej wejściami.

W czasie gdy dzieci będą uczyły się w szkole, będą mogły korzystać z opieki w świetlicy i posiłków w stołówce. Jeżeli dziecko nie będzie korzystało z obiadów, rodzic jest zobowiązany zgłosić to do Pani Intendentki.

Uczniowie klas IV-VIII, którzy korzystali z nauczania zdalnego na terenie szkoły mogą je kontynuować.

 

Uczniowie klas I-III we wtorek zwracają laptopy, które zostały wypożyczone na nauczanie zdalne. Zostawiają je na portierni.

 

Ełk, 29 kwietnia 2021

Z szacunkiem

Leszek Sobczak

Dyrektor Szkoły

     

 

Szanowni Państwo!

 

Od 26.04.2021 klasy I-III wracają do szkoły na nauczanie hybrydowe, na razie do 30.04.2021. Klasy IV – VIII pozostają na nauczaniu zdalnym.

Szczegółowy harmonogram otrzymacie Państwo od wychowawców najszybciej jak będzie to możliwe (czekamy na rozporządzenie).

W czasie gdy dzieci będą uczyły się w szkole, będą mogły korzystać z opieki w świetlicy i posiłków w stołówce. Jeżeli dziecko nie będzie korzystało z obiadów, rodzic jest zobowiązany zgłosić to do Pani Intendentki.

Uczniowie, którzy korzystali z nauczania zdalnego na terenie szkoły mogą je kontynuować.

 

Ełk, 22 kwietnia 2021

Z szacunkiem

Leszek Sobczak

Dyrektor Szkoły

     

 

Szanowni Państwo!

 

Zdalne nauczanie zostało przedłużone na kolejny tydzień tj. do 25.04.2021. Zasady pozostają bez zmian.

Z szacunkiem

Leszek Sobczak

Dyrektor Szkoły

     

 

Szanowni Państwo!

 

Na kolejny tydzień, tj. do 18.04.2021 zostało przedłużone zdalne nauczanie. Zasady pozostają bez zmian.

Z szacunkiem

Leszek Sobczak

Dyrektor Szkoły

     

 

Szanowni Państwo!!!

 

Zmiany od 29.03.2021

 

zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

1. Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. dyrektor szkoły podstawowej, na wniosek rodziców dzieci uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej, którzy:

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

5) wykonują działania ratownicze,

6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować dla tych dzieci opiekę w szkole, do której uczęszczają.

2. Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym opieką, o której mowa w ust. 1, realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły

     

 

Szanowni Państwo!

 

Od poniedziałku 22 marca 2021 czeka nas kolejna zmiana w organizacji nauczania. Do 9 kwietnia 2021 także klasy I-III będą uczyły się zdalnie.

Świetlica szkolna zapewnia opiekę tylko dzieciom osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej.

Ze zdalnego nauczania ze szkoły mogą nadal korzystać uczniowie, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności i brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Taką potrzebę, rodzice dzieci spełniających warunki rozporządzenia, mogą zgłosić wychowawcy za pośrednictwem e-dziennika.

W odniesieniu do innych uczniów, którzy nie mają  możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Taką potrzebę, rodzice dzieci spełniających warunki rozporządzenia, mogą zgłosić wychowawcy za pośrednictwem e-dziennika.

7, 8 i 9 kwietnia 2021 w naszej szkole nie ma zajęć dydaktyczno–wychowawczych /dodatkowe dni wolne, uzgodnione z Rada Rodziców i Radą Szkoły/. W tych dniach szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godzinach 7,00 – 16,00 tylko dzieciom osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej.

Ełk, 18 marca 2021

Z szacunkiem

Leszek Sobczak

Dyrektor Szkoły

     

 

Szanowni Państwo!

 

Od poniedziałku 15 marca 2021 czeka nas kolejna zmiana w organizacji nauczania. Do 19 marca 2021 zostaje przedłużone nauczanie zdalne w klasach IV–VIII, natomiast klasy I-III będą uczyły się w systemie hybrydowym. W związku z organizacją próbnych sprawdzianów w klasach VIII i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, zakładamy, że w tygodniu 15–19 marca 2021 każda klasa będzie dwa dni uczyła się w szkole w trybie stacjonarnym według harmonogramu, który otrzymaliście Państwo od wychowawców przez e-dziennik.

 

Dodatkowe ustalenia

Z szacunkiem

Leszek Sobczak

Dyrektor Szkoły

     

 

Szanowni Państwo!

 

Jak już informowaliśmy od poniedziałku, 1 marca 2021, wszyscy uczniowie, także klas I-III mają zdalne nauczanie. Zasady zdalnego nauczania znajdziecie Państwo w e-dzienniku w zakładce INFORMACJE.

Ełk, 5 marca 2021

Z szacunkiem
Leszek Sobczak
Dyrektor Szkoły

     

 

Szanowni Państwo!

 

Rozpoczynamy ostatni etap pierwszego półrocza. Na pewno do 22.12.2020 będzie nauka zdalna. Od 23.12.2020 do 02.01.2021 uczniowie mają ferie świąteczne, w szkole nie ma żadnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Po feriach świątecznych nie wracamy do szkoły, od 4.01 do 17.01 są tzw. ferie zimowe. Zmiana terminu ferii powoduje też zmiany w terminarzu ostatniego etapu pierwszego półrocza.

Do 10 grudnia nauczyciele ustalą przewidywane oceny klasyfikacyjne na koniec półrocza. 10 grudnia wychowawcy spotkają się z Państwem online.

Koniec półrocza to ostatni dzień nauki w styczniu, czyli 29 stycznia. Oceny klasyfikacyjne zostaną ustalone do 22 stycznia, a rada klasyfikacyjna odbędzie się w kolejnym tygodniu po ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.

 

Ełk, 1 grudnia 2020

Z szacunkiem

Leszek Sobczak

Dyrektor Szkoły

     

 

Szanowni Państwo!

 

 

       Jak już informowaliśmy od poniedziałku, 9 listopada 2020, wszyscy uczniowie, także klas I-III mają zdalne nauczanie. nie. Odbywać się będzie na takich samych zasadach jak w klasach 4-8. /znajdują się w e-dzienniku i na stronie szkoły/

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. szkoła podstawowa ..… jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej ……

w szkole będzie funkcjonowała świetlica, która zapewni opiekę w godzinach 7,00 – 16,00 dzieciom o których mowa w rozporządzeniu, które nie będą miały jej zapewnionej w domu. Możliwa będzie w tym czasie organizacja zdalnego nauczania.

Rodzic powinien zgłosić dzień wcześniej, za pośrednictwem wychowawcy potrzebę organizacji opieki, a następnie przyprowadzając dziecko do szkoły, dostarczyć oświadczenie o spełnieniu warunków rozporządzenia / wyżej tłustym drukiem/

Zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa wcześniej:

W przypadku szkół podstawowych ……….. w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ……….. nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:

1) zorganizować zajęcia w szkole lub

2) umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. szkoła zapewni taką możliwość.

Taką potrzebę, rodzice dzieci spełniających warunki rozporządzenia,  mogą zgłosić wychowawcy za pośrednictwem e-dziennika.

Nowelizacja rozporządzeni mówi również, że

W klasie VIII szkoły podstawowej ……., dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z – 3 – przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty …….

O ewentualnym skorzystaniu z tej możliwości poinformujemy państwa w oddzielnym ogłoszeniu

 

Od poniedziałku szkoła nie przygotowuje obiadów, o zasadach rozliczenia poinformuje Państwa Pani intendentka.

 

Ełk, 6.11.2020

Z szacunkiem

Leszek Sobczak
Dyrektor Szkoły

     

 

Szanowni Państwo!

 

       9 listopada również uczniowie klasy 1-3 przechodzą na zdalne nauczanie. Na pewno nauka zdalna potrwa przynajmniej do 29 listopada. Zasady zdalnego nauczania są takie same jak w przypadku uczniów klas 4-8. Znajdziecie je na stronie internetowej szkoły w zakładce zdalne nauczanie. Jeżeli są jeszcze uczniowie, którzy nie zalogowali się  do  platformy Teams,  bardzo prosimy o  kontakt z wychowawcą. Będzie to jedyna usługa internetowa, z której  szkoła będzie korzystać. Jeszcze jest czas, żeby to zrobić. Prosimy też o przejrzenie sprzętu znajdującego się w domach. Mikrofon i kamera powinny być obowiązkowym elementem sprzętu do e-lekcji. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani przez e-dziennik i stronę internetową szkoły. Liczmy na współpracę i zrozumienie w tych trudnych czasach.

 

Ełk, 4 listopada 2020

Z szacunkiem

Leszek Sobczak
Dyrektor Szkoły

     

Szanowni Państwo!

Od 26 października 2020, klasy IV - VIII przechodzą na nauczanie zdalne. Sytuacja ta potrwa na pewno przez najbliższe dwa tygodnie.

Pracujemy online zgodnie z zasadami, które znajdują się w załączonym pliku.

Załącznik nr 1

Klasy I-III pracują bez zmian, czynna jest również świetlica. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej mogą też nadal korzystać z obiadów. / Klasy IV – VIII nie/

Liczymy na współpracę, mam nadzieję, że wspólnie zminimalizujemy trudności  pojawiające się w trakcie zdalnego nauczania.  Na bieżąco będziemy Państwa o wszystkim informować.

Z wyrazami szacunku

Leszek Sobczak

Poniżej link do strony MEN - informacja o zdalnym nauczaniu.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

     

 

wstecz