Zdalne nauczanie

 

Plan lekcji - powrót do planu sprzed 12 marca    I-III,    IV-VIII

     
Egzamin ósmoklasisty - wytyczne dla zdających   plik PDF

     Organizacja pracy Szkoły od 25.05.2020

1. Procedura przyprowadzania i odbierania ucznia klas I - III
na zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami dydaktyki.

2. Wniosek – udział dziecka z klas I-III w zajęciach / do pobrania
opiekuńczo - wychowawczych z elementami dydaktyk
i

3. Procedury zajęć rewalidacyjnych

3a. Zgoda rodzica

4. Procedura konsultacji

5. Procedura BHP obowiązujące w bibliotece

6. Covid – bhp dla rodzica

7. Instrukcja Bezpieczeństwa – telefony

 

     Wytyczne GIS odnośnie

1. edukacji wczesnoszkolnej

2. konsultacji

3. procedur zajęć rewalidacyjnych

     Inne:

1. Godziny pracy Pedagoga od 25 maja 2020

2. Harmonogram konsultacji

 

Ostatni miesiąc zdalnego nauczania – korekta zasad   plik PDF
Instrukcja logowania do Office 365 (uczeń/rodzic) - nowy sposób na zdalne nauczanie   plik PDF
Organizacja konsultacji   plik PDF
Organizacja zdalnego nauczania   plik PDF
Zdalne nauczanie – informacja wstępna dla rodziców   plik PDF

Bezpieczeństwo pracy na komputerze

  plik PDF

Motywowanie ucznia

  plik PDF

Funkcjonowanie Szkoły w czasie zawieszenia zajęć

 

komunikat - plik PDF

Zawieszenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

 

komunikat - plik PDF

 dodatkowe informacje - plik PDF

Godziny pracy pielęgniarki
w czasie zawieszenia zajęć

  szczegóły
Profilaktyka zdrowotna - koronawirus  

 informacje - plik PDF

plakat - instrukcje - plik PDF

plakat dla dzieci - plik PDF

 

wstecz