Kryteria oceniania

 

WSO

klasy
I-III

j. angielski
kl. I-III

j.  polski

j.  angielski

j.  niemiecki

matematyka

przyroda

historia

wiedza
o społecz.

biologia

geografia

fizyka

chemia

plastyka

muzyka

informatyka

technika
kl. 4-6

wych. fizyczne

religia

Eduk. dla bezpiecz.

zachowanie

 

wstecz